Artikel

Sociale programmatie : ondertekening van de sectorale overeenkomst 2021-22

02/12/2021

 

De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsbedrijven – ondertekenden op 2 december 2021 de collectieve overeenkomsten ter uitvoering van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie. De overeenkomst betreft de periode 2021-2022 en geldt voor alle bedrijven in deze sector.

Dit zijn de belangrijkste elementen van het akkoord:

  • een recurrente loonsverhoging van 0,4% met ingang van 01.01.2021 ;
  • een sectorale coronapremie van € 250 in de vorm van consumptiecheques ;
  • toegang tot ambulante zorgen vanaf de 1ste werkdag en recht op het tariefvoordeel na 6 maanden anciënniteit met retroactiviteit vanaf de 1ste werkdag ;
  • het recht op sectorale voordelen blijft behouden gedurende 12 maanden voor elke voltijdse schorsing in het kader van thematisch verlof of zorg-tijdskrediet ;
  • een verbetering van voltijds tijdskrediet voor zorg motief ;
  • een heropening van de bijzondere eindeloopbaanregeling vanaf 55 jaar, tot juni 2023.

Andere elementen zijn een syndicale premie van € 145 voor 2021 en 2022 en het syndicale vormingsfonds dat met € 25.000 wordt verhoogd.

Download voor meer informatie de gedetailleerde informatienota over het akkoord van sociale programmatie 2021-2022.

Marc Van den Bosch, General Manager, FEBEG : “Ondanks de complexe economische en gezondheidscontext is FEBEG tevreden over de inhoud van dit evenwichtige akkoord. De sociale programmatie is een zeer belangrijk instrument. Het motiveert de werknemers, het laat toe de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, het maakt de sector aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers en het waarborgt de sociale vrede binnen de sector”.