Artikel

Standpunt van FEBEG over incompressibiliteit

03/07/2024

Incompressibiliteit of overproductie van elektriciteit betekent dat de elektriciteitsproductie op een bepaald moment veel groter is dan de vraag en er dus een elektriciteitsoverschot is. Dit fenomeen kan zich voordoen als er weinig verbruik is en veel productie (bij voorbeeld tijdens het weekend in de zomer) of als de weersomstandigheden - en dus de beschikbaarheid van hernieuwbare energie-  niet goed zijn ingeschat.

Dit is een relatief nieuw fenomeen en alle verschillende spelers in de waardeketen moeten zich hiervan bewust zijn om zich te kunnen aanpassen. 

FEBEG is zich bewust van deze uitdagingen en stelt een aantal belangrijke maatregelen voor om ze aan te pakken:

Versnelde uitrol van digitale meters :

  • De uitrol van digitale meters in Brussel en Wallonië versnellen via de distributienetbeheerders (DNB's) om verbruiksgegevens in near-real-time te verstrekken.
  • Digitale meters maken een responsiever en adaptiever energiegebruik mogelijk, wat cruciaal is tijdens perioden van hoge hernieuwbare productie.
  • Ze zullen de ontwikkeling van nieuwe aanbiedingen en producten, zoals dynamische contracten, vergemakkelijken om de flexibiliteit verder te stimuleren.

‘Flex-readiness’ van productie en opslag:

  • Productie en afname die regelbaar worden in functie van de noden van de markt (veel aanbod - weinig vraag), waarbij het aanbod kan beperkt worden (bij voorbeeld zonnepanelen), waarbij opslag kan gestimuleerd worden door batterijen, en/of waarbij het verbruik kan verhoogd worden d.m.v. warmtepompen, laadpalen voor EV's enz.  

Versnelde invoering van Supply Split, d.w.z. de mogelijkheid om verschillende contracten op één EAN-meter te hebben:

  • Versnelde invoering van de Supply Split door de relevante belanghebbenden. De leveringssplitsing zal de invoering van dynamische prijscontracten vergemakkelijken door bijvoorbeeld dynamische prijsstelling te beperken tot flexibele activa zoals bv. een warmtepomp of een laadpaal voor een EV, terwijl voor de niet flexibele toepassingen een klassiek- vast of variabel - contract van toepassing blijft.

Stimulerende en coherente nettarieven: 

  • Nettarieven vormen een belangrijk deel van de elektriciteitsfactuur. Het signaal dat gegeven wordt via de nettarieven zou coherent moeten zijn met het gewenste resultaat en bv een hogere afname bij hoog aanbod elektriciteit aanmoedigen (bv via ToU).