Artikel

Submetering: een instrument voor energie-efficiëntie binnen de perimeter van de elektriciteitsleveranciers

21/04/2015

Submetering wordt gebruikt om de stromen op de flexibiliteitsmarkt te objectiveren en te beheren, bijvoorbeeld om te meten en te bewijzen dat een industriële klant een productieproces heeft onderbroken en zo zijn verbruik heeft verminderd om een flexibiliteitsdienst aan de leverancier of de aggregator te leveren.
Een submeter controleert en meet de energiestromen na de hoofdmeter. De stand van deze laatste dient als basis voor de marktprocessen in het kader van de toegang tot het openbare net. Er is geen interferentie tussen de hoofdmeter en de submeters. De submeter bevindt zich niet op het transmissie- of distributienet, maar op de site van de netgebruiker. FEBEG is van mening dat de activiteit van submetering exclusief behoort tot de perimeter van de niet-gereguleerde commerciële activiteiten.

Het beheer van de submeters door de commerciële actoren (leveranciers en aggregatoren) biedt meerdere voordelen:

  • Een submeter biedt de gebruiker de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen bepaalde specifieke energiestromen en zijn totaal verbruik.
  • Het actief beheer van het verbruik van specifieke installaties en het genereren van alarmen in geval van abnormaal verbruik verbeteren de algemene energie-efficiëntie.
  • Om specifieke stromen te meten, kan ook gebruik gemaakt worden van reeds bestaande meters bij de klant: een oplossing die de kosten en de uitvoeringstermijnen sterk vermindert.
  • Aan de klanten kunnen innovatieve flexibiliteitsoplossingen op maat worden voorgesteld.
  • Een eenvoudige bilaterale contractuele relatie en het gebruik van bestaande infrastructuur nemen talrijke drempels voor de opkomst van flexibiliteitsdiensten weg.
     

Steven Harlem, FEBEG Senior Advisor: “Submetering speelt een essentiële rol voor de leveranciers van flexibiliteitsdiensten. Een submeter levert het objectief bewijs dat flexibiliteit werd geactiveerd, zowel in het geval van een vermindering van het verbruik van bepaalde processen als van energieproductie bv. via noodeenheden. Dankzij de nauwkeurigheid van submeters kunnen meer potentiële flexibiliteitsbronnen aan de flexibiliteitsmarkt deelnemen, en dit komt iedereen ten goede"