Artikel

Timing & tempo: uitdagingen voor de implementatie van de capaciteitsmarkt

07/05/2019

Het waarborgen van de bevoorradingszekerheid vormt een belangrijk thema in het memorandum 2019 van FEBEG. Het comfort van de burgers én de welvaart van ons land staan op het spel: beiden zijn meer dan men kan vermoeden afhankelijk van een gewaarborgde energiebevoorrading. Het wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt werd onlangs goedgekeurd door het federale parlement. Dit is uitstekend nieuws voor de bevoorradingszekerheid op lange termijn voor het land. deze  beslissing effent het terrein voor de volgende regering, want dit wetsontwerp stipuleert de algemene principes van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding, zonder operationele details.

De goedkeuring door het Parlement vormt slechts het begin van veel belangrijk werk voor de wetgever, de administratie, de CREG, Elia en de actoren van de sector,  om operationele werkingsregels voor de CRM vast te leggen, het opstellen van bijbehorende technische koninklijke besluiten en de kennisgeving van het geheel voor goedkeuring door DG COMP van de Europese Commissie. Het kader moet einde 2020 opgesteld zijn om in 2021 de eerste veilingen te kunnen organiseren, dus 4 jaar voor de operationele beschikbaarstelling van de noodzakelijke vermogens voor de bevoorradingszekerheid.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG : ”Voor de bevoorradingszekerheid is het essentieel dat ons land over voldoende stuurbare vermogens beschikt. Het succes van de CRM zal in grote mate afhangen van de aantrekkelijkheid van de parameters om de beleggers te overtuigen, naast volwaardig operationele regels en procedures… De duivel verbergt zich in de details. Er ligt nog een grote hoop werk te wachten. De goedkeuring door het parlement is slechts de start van het proces.”