Artikel

Uitbreiding van de categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

08/12/2020

Hoe werkt het sociaal tarief vandaag

Vandaag geniet 10% van de klanten van een sociaal tarief.

  • Ongeveer 500.000 gezinnen voor elektriciteit (10% van de huishoudens)
  • Ongeveer 300.000 gezinnen voor gas (11% van de huishoudens)

Het sociaal tarief wordt elk kwartaal vastgelegd door de CREG, de federale reguleringscommissie voor elektriciteit en gas.

Het sociaal tarief wordt om sociale redenen aan bepaalde categorieën personen toegekend. Een paar voorbeelden: Personen met een handicap van meer dan 65%; ouderen met inkomensgarantie (IGO); personen die bepaalde uitkeringen van het OCMW ontvangen; huurders van sociale woningen (onder bepaalde voorwaarden). Raadpleeg hier de volledige lijst van de huidige begunstigden.

Het sociaal tarief wordt gefinancierd via de federale bijdrage opgenomen in de gas- en elektriciteitsfactuur.

De toekenning van dit tarief aan de rechthebbenden gebeurt grotendeels automatisch. De leveranciers passen het sociaal tarief namens de overheid toe via hun elektriciteits- en/of gasrekeningen. De geschatte kost van de toepassing van het sociaal tarief door de leveranciers, bedraagt voor hen momenteel 50 miljoen euro per jaar.

Wat heeft de federale regering aangekondigd?

De regering heeft een tijdelijke uitbreiding aangekondigd van de rechthebbenden op het sociaal tarief. De federale regering is van plan om de begunstigden van het sociaal tarief uit te breiden naar alle huishoudens die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (RVT). Dit voorkeurtarief is afhankelijk van het inkomensniveau. Het sociaal tarief zal worden toegekend aan deze nieuwe rechthebbenden voor de periode van 1 februari tot 31 december 2021.

In de praktijk zou dit het aantal begunstigden kunnen verdubbelen. Het zal ook de kosten van de toepassing ervan voor de leveranciers verhogen.

De omschakeling is eenvoudig voor nieuwe begunstigden. Zij blijven klant bij hun leverancier, die het sociaal tarief toepast in plaats van het commerciële tarief, voor de duur die door de overheid wordt voorzien. Aan het einde van deze periode zullen zij weer omschakelen op het commerciële tarief (tenzij de maatregel wordt verlengd).

De financiering van deze uitbreiding van het sociaal tarief zal niet via de energierekening gebeuren, maar met algemene overheidsmiddelen. Een beslissing die FEBEG steunt.

De reactie van FEBEG op de verlenging van het sociaal tarief

Marc Van den Bosch: general manager van FEBEG: “De leveranciers nemen akte van het besluit van de ministers van Energie en Economie om het aantal begunstigden van het sociaal tarief uit te breiden. Zij begrijpen de noodzaak om degenen te helpen, die het meest door de COVID-pandemie worden getroffen. Zij willen de aandacht vestigen op het feit dat de huidige toepassing van het sociaal tarief een structurele kostenpost is voor de leveranciers en dat deze kosten sterk zullen stijgen. Wij zijn dan ook verheugd over de bereidheid om samen met de sector te zoeken naar oplossingen die de gevolgen van de uitbreiding van het sociaal tarief voor de leveranciers tot een minimum beperken zonder de kosten voor het budget of voor de consument te verhogen".