Persbericht

Uitwerking van het energiepact: FEBEG roept de betrokken overheden op om gezamenlijk een onderbouwde en becijferde impactanalyse uit te werken

13/12/2017

Het document voorbereid door de 4 ministers vormt – zoals de premier stelt in een persbericht -  inderdaad een nuttige werkbasis voor de totstandkoming van een interfederaal energiepact.  De inhoud moet voldoende gedragen zijn zodat dit ook legislatuur overschrijdend en op lange termijn kan gebruikt worden.  Marktspelers willen immers voldoende duidelijkheid en stabiliteit vooraleer een inversteringsbeslissing op de lange termijn te nemen. De uit te werken visie zou dan ook moeten uitmonden in een pact dat politiek en maatschappelijk breed gedragen wordt. De verschillende beleidsniveaus kunnen dan op basis van het pact het nodige regulatoir en wetgevend werk op een gecoördineerde manier realiseren.

De visietekst bevat heel wat positieve maatregelen: er wordt terecht heel erg ingezet op energie efficiëntie zowel in woningen, de tertiaire sector als de industrie. Het vergroenen van de transportsector en de verdere ontwikkeling en versnelde groei van hernieuwbare energie krijgen een centrale plaats in het geheel. Er wordt een mechanisme vooropgesteld voor de ontwikkeling van gascentrales, enz.

Andere EU landen zoals bv Nederland en Frankrijk hebben de goede gewoonte om belangrijke strategische plannen en beslissingen op voorhand eenduidig cijfermatig te onderbouwen. Vanuit deze vaststelling roept FEBEG de verschillende betrokken overheidsinstanties op om gezamenlijk werk te maken van een onderbouwde impact analyse op basis van objectieve cijfers van de belangrijkste opties voor dit plan.

Marc van den Bosch, general manager FEBEG : “De leden van FEBEG bevestigen bereid te zijn om te investeren in een versnelde energietransitie in België. Een realistisch energiepact gebaseerd op objectieve becijferde en voor de maatschappij transparante maatregelen vormt de beste basis voor een actief investeringsbeleid in onze energietoekomst.”

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 32 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,4 miljard EUR vertegenwoordigen.

 

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
Marc.vandenbosch@febeg.be  I +32 2 500 85 80  I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be  I +32 (0)2 500 85 93  I +32 475 75 19 66