Artikel

Vaste vergoeding gas en elektriciteitscontracten : conform consumentenakkoord

13/06/2018

Een paar verduidelijkingen mbt de vaste vergoeding:

  1. De Belgische gas- en elektriciteitsconsumenten zijn bijde beste beschermde consumenten in Europa. De leveranciers volgen de regels opgesteld door de 4 wetgevers en de regulatoren. Daarnaast hebben alle FEBEG leveranciers in juni 2017 op vrijwillige basis een bindend Consumenten Akkoord getekend die tal van de aspecten van de commerciele transacties dekken, waaronder de vaste vergoeding.
  2. Transparentie is een kernelement. Dit herziene akkoord voorziet dat de leveranciers het aanrekenen van een vaste vergoeding alsook de aanverwante voorwaarden volledig transparent moeten communiceren en dit tegen uiterlijk september 2018. Concreet voorziet het Consumenten Akkoord in het kader van de aanrekening van een vaste vergoeding vanaf het tweede contractjaar het volgende: ofwel (i)  het forfaitaire gedeelte van de vaste vergoeding te laten dalen ofwel (ii) deze volledig pro rata temporis aan te rekenen ofwel (iii) deels forfaitair of deels pro rata temporis aan te bieden. Tot bescherming van de consument gelden er ook verder nieuwe verplichtingen in het kader van de verlenging of hernieuwing van een contract dat reeds voorziet in een forfaitaire aanrekening van een vaste vergoeding. In geval van verlenging zal de consument verder kunnen genieten van ofwel (i) de volledige pro rata temporis aanrekening van deze vaste vergoeding zoals die van toepassing was sinds het tweede contractjaar van de verlengde overeenkomst; ofwel (ii)  zal deze vaste vergoeding niet hoger liggen dat het bedrag dat van toepassing was tijdens het laatste contractjaar voor de verlenging.
  3. Wij zijn ervan overtuigd dat de aanrekening van een vaste vergoeding een terechte praktijk is als onderdeel van de tariefcomponent die ook rekening houdt met economische realiteit en kostenstructuur van de betrokken bedrijven. De vaste vergoeding is aangerekend om kosten te dekken voor het verwerven en administratief verwerken van een klant, dit in een sector waar de marges zwaar onder druk staan door hoge concurrentie en door de hoge kosten en risico’s die de leveranciers moeten dragen voor het innen van de niet energie componenten van de factuur ten voordeel van derden (overheden voor taxen, heffingen, ODV’s zoals het aankoop van groenestroomcertificaten; netbeheerders voor de netkosten). De vaste vergoeding dient dus om de vaste operationele kosten te dekken die de overheid en de netbeheerders opleggen aan de leveranciers, en staat volledig los van kosten die de leverancier maakt wanneer klanten vertrekken.
  4. De energie markt is een zeer competitieve markt in ons land. Getuige daarvan is de hoge switchgraad in België (zie 'switchgraad evolutie' grafiek hieronder voor elektriciteit).