Artikel

Veelzeggende cijfers uit de verslagen van Europese en Belgische regulatoren : markt speelt voluit in België

26/10/2017

De 4 Belgische regulatoren en ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) hebben recent zeer onthullende verslagen uitgegeven.
In haar ‘Annual report on the results of monitoring the internal Electricity and gas market in 2016’  bevestigt ACER een nieuwe daling van de energiecomponent op de factuur, dit zowel voor gas als voor elektriciteit. Dit deel is tussen 2012 en 2016 in Europa voor elektriciteit gedaald van 41% naar 35% en voor gas van 56% naar 50%.  FEBEG deelt de mening van ACER dat dit weinig ruimte laat voor de concurrentie tussen leveranciers, temeer daar deze percentages voor België nog lager liggen dan deze gemiddelden. De studie vergelijkt eveneens de verdeling van de elektriciteitsfactuur in de voornaamste Europese hoofdsteden: daar waar volgens de studie het deel van de energiecomponent op de factuur zich in Brussel rond 30% situeert, is dit in Berlijn rond 26%, in Parijs rond 36%, in Luxemburg rond 37%, in Amsterdam 40% en in Londen 53%.

Het gemeenschappelijk rapport 2016 van de 4 Belgische regulatoren over de ‘ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België’  leert ons eveneens zeer veel.  Zo stellen de regulatoren een substantiële daling vast van de prijzen van de pure energiecomponent van december 2015 tot december 2016. Een prijsvermindering van 11% voor de particulieren en van 6% voor de KMO voor het energiedeel van de elektriciteitsfactuur. Voor het energiedeel van de gasfactuur is de vermindering respectievelijk 10% en 13%. Terwijl de totale gasfactuur in diezelfde periode gedaald is, is de gemiddelde elektriciteitsfactuur in België met 7% verhoogd (met belangrijke verschillen naargelang de regio’s).  Deze cijfers tonen opnieuw het groeiend gewicht aan van de taksen, heffingen, openbare dienstverplichtingen en de netwerkkosten in de finale elektriciteitsfactuur.
Bovendien stelt men een nieuwe stijging vast van het aantal leverancierswissels, dit in alle regio’s en voor de twee types van energie. België zou zodoende zijn plaats op het Europese podium van de meest dynamische markten bevestigen of versterken (zie tabel).

Op basis van deze cijfers is het voor FEBEG duidelijk dat de markt voluit speelt in ons land: de vastgestelde daling van de prijzen van de energiecomponenten is voornamelijk te wijten aan een zéér hoog concurrentieniveau op de Belgische markt en aan een goede correlatie tussen enerzijds de daling van de prijzen op de grootmarkten en anderzijds de detailprijzen van de energiecomponent.