Artikel

Verder kijken en denken dan onze neus lang is: 10 aanbevelingen van FEBEG voor de energiemarkt van morgen

28/06/2017

Het recente jaarlijkse evenement van FEBEG stond in het teken van innovatie. De key note speech van Gunter Pauli heeft ons gestimuleerd om verder te denken dan onze neus lang is. Denk niet aan het waterverbruik wanneer je tomaten wilt telen, want misschien kan je tegelijk ook water produceren; denk niet aan het energieverbruik van je woning, want misschien kan je meer netto-energie produceren dan je zelf nodig hebt.

Waarde wordt niet langer gecreëerd door je uitsluitend op je corebusiness te focussen, maar door verschillende inkomstenstromen te combineren die samen een project rendabel maken. Buiten klassieke patronen denken is een attitude die vele leden van FEBEG intussen hebben aangenomen, want zich louter focussen op de productie of de levering van gas en elektriciteit is al lang niet meer voldoende. Diensten vullen het aanbod van energie aan.

Om de overgang naar de energiewereld van morgen te begeleiden heeft FEBEG 10 aanbevelingen geformuleerd die ons moeten helpen om de uitdagingen van de energietransitie met succes aan te gaan.

Marktontwerp is een centraal begrip in het debat over het Belgische energiepact. FEBEG is een dynamische speler en wil daarom proactief enkele positieve voorstellen formuleren in het kader van dit belangrijk maatschappelijk debat. Onze 10 aanbevelingen vullen elkaar aan en brengen een duidelijke boodschap: om de concurrentiële markt toe te laten om duurzame, zekere en betaalbare energie te blijven leveren aan de actieve klanten, moet het marktontwerp evolueren. De overheid moet haar nieuwe beleid vertalen in marktinstrumenten.

FEBEG stelt dus aan alle stakeholders voor om samen een evenwichtige en toekomstgerichte energiemarkt te bouwen. Raadpleeg de brochure die hierover werd gepubliceerd en aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen indien u nog vragen hebt over onze 10 aanbevelingen.

Marc Van den Bosch

General Manager
FEBEG vzw