Persbericht

Verlaging steun groene stroom en WKK: in dialoog het regeerakkoord uitvoeren

25/10/2019

Het Vlaams regeerakkoord bevat verschillende elementen om de kost van hernieuwbare energie in te perken (verlagen financieel rendement, geen steun bij negatieve prijzen, maximaal steunvolume, …). Vandaag werd beslist om als eerste deel hiervan, het financieel rendement voor projecten te verlagen. Terzelfdertijd werd in het  Vlaams regeerakkoord  het ambitieniveau voor wind  verhoogd en is er ook stevig ambitieniveau voor de verdere ontwikkeling van zonnestroom.

FEBEG heeft veel begrip voor het feit dat de kosten voor de consument zo laag mogelijk moeten gehouden worden. Langs de andere kant moeten investeerders bereid gevonden worden om te investeren in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie en verwachten zij een redelijk rendement op hun investering.

FEBEG vraagt om in elk geval niet te komen met een aantal  opeenvolgende maatregelen die telkens weer de uitrol van hernieuwbare energie inperken. We dringen dan ook aan op overleg met de overheid om samen te werken aan een positief investeringsklimaat voor de volgende jaren.

De ondersteuning van hernieuwbare energie is een belangrijk aspect van een gunstig investeringskader maar er spelen ook heel wat andere aspecten zoals de lage realisatiegraad van windprojecten, het hoge aantal beroepen en de hoge doorlooptijden. Als Vlaanderen erin slaagt om deze drempels weg te werken kan hernieuwbare energie aan de laagst mogelijke kost voor de klant ontwikkeld worden.

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. FEBEG nodigt de Vlaamse regering uit om samen te onderzoeken hoe we zo kosten-efficiënt mogelijk de doelstellingen van het regeerakkoord op vlak van hernieuwbare energie kunnen realiseren.“