Artikel

Vernietiging van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds: De leveranciers zorgen voor correcte afhandeling voor de klanten

28/06/2017

De beslissing de van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds zet opnieuw druk op het zogenaamde leveranciersmodel. In dit model innen de elektriciteitsleveranciers, via een unieke factuur, niet alleen de vergoeding voor de energie die zij leveren, maar ze innen tegelijk ook de netkosten, openbaredienstverplichtingen evenals de belastingen en heffingen, inclusief BTW. In hun rol als tussenpersoon storten zij deze bedragen door aan de netbeheerders en de overheden. 

De leveranciers analyseren momenteel het arrest van het Grondwettelijk Hof. Door deze uitspraak mogen de leveranciers de heffing in haar huidige vorm niet meer verder aanrekenen voor elektriciteitsverbruik vanaf 2018. FEBEG zal alles in het werk stellen om de overgang  grondig te coordineren en voor te bereiden met de bevoegde instanties. Zowiezo betekent dit een ingrijpen in de systemen van de leverancier die weldoordacht moet gebeuren teneinde een correcte aanrekening te verzekeren. 

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: “Uit ervaring van de recente BTW verlaging en verhoging in amper 16 maanden, weten wij dat het terugdraaien van  beslissingen leidt tot tal van vragen van klanten en extra werk voor de leveranciers, bvb. in de callcenters. De implementatie van de nodige wijzigingen in de informaticasystemen van de leveranciers brengt hoge kosten met zich mee. We vragen aan de klanten om voldoende vertrouwen te hebben in hun leverancier die alles in het werk zal stellen om voor een correcte afhandeling te zorgen. Een stabiel rechtsklimaat is meer dan ooit nodig om de consument niet in de war te brengen. De energiefactuur moet opnieuw ... een energiefactuur worden. Sociale en ecologische maatregelen zouden beter worden gefinancierd via algemene middelen.”

Q&A (Vlaamse Overheid) - addendum 05/07/2017

Voor alle vragen mbt de Vlaamse energieheffing heeft de Vlaamse Overheid een specifieke webpagina gepubliceerd. Daar vindt u alle antwoorden op de meest gestelde vragen alsook de gevolgen van de beslissing van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds.