Artikel

Virtualys : eerste virtuele gas interconnectiepunt in Noordwest-Europa

06/12/2017
Picture copyright - Fluxys

FEBEG verwelkomt de creatie van Virtualys, het nieuwe virtuele interconnectiepunt tussen de Belgische en de Franse markt. Virtualys omvat alle fysieke interconnectiepunten voor hoogcalorisch gas (Alveringem, Blaregnies Trol, Blagneries Segeo, Taisnières H) tussen België en Frankrijk. Het zal de handel van gascapaciteiten tussen de twee landen vergemakkelijken.

De Europese netwerkcodes verplichten de transportnetbeheerders om tegen 1 november 2018 op alle grenzen virtuele interconnectiepunten te creëren. FEBEG is blij dat Fluxys en zijn Franse tegenhanger GRT Gaz het voortouw hebben genomen om reeds proactief deze nieuwe stap op het vlak van marktintegratie te zetten. Dit laat de Belgische marktpartijen toe al vroeger te genieten van deze vereenvoudiging.

Picture copyright Fluxys