Artikel

Vlaams energiebeleid : nu voluit samenwerken tussen overheid en bedrijven aan de effectieve realisatie van het akkoord

02/10/2019

Het Vlaams regeerakkoord schuift een aantal maatregelen naar voren die de transitie moeten versnellen. Met name de snelle uitrol van de digitale meter, de hoge ambities op vlak van energie-efficiëntie in de residentiele en tertiaire sector alsook de opgetrokken ambities inzake windenergie springen daarbij in het oog. Veel van de maatregelen zijn daarbij gericht op elektrificatie. Het Vlaams regeerakoord schuift samenwerking naar voren om de energietransitie te bevorderen. Hierbij sluit FEBEG zich graag aan. Tijd om samen actie te ondernemen.

Energie-efficiëntie is prioritair
De Vlaamse regering zet fors in op energie-efficiëntie in gebouwen en transport, twee sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn. Daardoor geeft Vlaanderen een duidelijk lange termijn signaal voor investeerders. Energieleveranciers vormen zich meer en meer om naar dienstenleveranciers en zullen hun klanten hierin bijstaan.

Level Playing Field
Het Vlaams regeerakkoord voorziet een 'level playing field' tussen gereguleerde (DNB's/TNB's) en geliberaliseerde marktspelers (producenten, leveranciers), waardoor commerciële spelers hun klanten oplossingen op maat kunnen bieden op vlak van energie-efficiëntie, flexibiliteit, opslag, enz.

Elektriciteitsfactuur ongewijzigd
De Vlaamse regering deelt de mening van FEBEG dat de elektriciteitsfactuur te hoog is. FEBEG stelt bovendien vast dat de lasten die nog in de elektriciteitsfactuur zijn opgenomen niet worden verlicht, maar de Vlaamse Regering garandeert dat de factuur door haar beleid niet verder zal toenemen. Dit kan slechts een eerste stap zijn.

Uitfaseren certificatensteun
De ambities inzake zonne- en windenergie worden opgetrokken. Het Vlaamse regeerakkoord stelt eveneens een hervorming van het steunsysteem voor hernieuwbare energie voor door versneld de certificatensteun uit te faseren en de ondersteuning van middelgrote PV om te vormen tot een investeringssteun. Een evolutie die past in een bredere tendens waarbij hernieuwbare energie langzaam aan matuur wordt en op een marktconforme wijze kan gaan deelnemen aan de markt.

Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: “het optrekken van de ambities is positief, maar is slechts één kant van de medaille. Een hervorming van een steunsysteem houdt onzekerheid in en kan leiden tot vertragingen inzake investeringen. We roepen daarom de regering op om de hervorming in nauw overleg met de sector uit te voeren, zodat dat de doelstellingen niet in gevaar komen”.