Artikel

Vragen-Antwoorden betreffende de btw-verhoging op elektriciteit ten behoeve van de klanten

31/08/2015

Vanaf wanneer treedt de nieuwe btw in voege? Vanaf 1 september 2015, voor al het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke klanten.

Welk btw-tarief wordt veranderd? De btw op het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke klanten stijgt van 6% naar 21% (ze was op 1 april 2014 verlaagd van 21% naar 6%).

Wat is een huishoudelijke afnemer? Een huishoudelijke afnemer is iemand die elektriciteit aankoopt voor huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. Het gaat om een natuurlijk persoon die een huishoudelijk leveringscontract voor elektriciteit met zijn leverancier heeft afgesloten.

Veranderen alle leveranciers het btw-tarief? Ja, dit is een wettelijke verplichting die voor alle leveranciers geldt.

Verandert de btw op elektriciteit voor professionele afnemers (rechtspersonen)? Neen, voor hen was en blijft een btw-tarief op elektriciteit van 21% van toepassing.

Verandert de btw op aardgas? De btw op aardgas blijft onveranderd op 21%, ongeacht het type klant.

Heeft de btw-verhoging betrekking op mijn volledige factuur? Ja, op alle componenten van de factuur voor elektriciteitslevering, zoals de energiekosten, heffingen, netkosten, vaste vergoedingen enz. die aan de btw onderworpen zijn zal een tarief van 21% worden aangerekend.

Welke verschillende types elektriciteitsfacturen bestaan er?  Er zijn voorschotfacturen (periodiek), afrekeningsfacturen (jaarlijks) en afsluitingsfacturen (bij eventuele beëindiging van het contract).

Wat zal de impact zijn op mijn voorschotfactuur? Op alle voorschotfacturen zal vanaf 1 september een btw-tarief van 21% aangerekend worden op het volledige bedrag. Het is in het belang van de klant dat de voorschotfactuur de bedragen zoveel mogelijk dekt die hem uiteindelijk zullen worden aangerekend bij de regularisatie door middel van de afrekenings- of afsluitingsfactuur.

Wat zal de impact zijn op de afrekenings- of de afsluitingsfactuur? Op die facturen zal de btw-regularisatie automatisch en transparant gebeuren op basis van het gestandaardiseerd verbruiksprofiel zoals voorzien in de regelgeving. Uw elektriciteitsverbruik van 1 april 2014 tot en met 31 augustus 2015 zal aan het btw-tarief van 6% onderworpen zijn. Uw verbruik na 1 september 2015 zal aan het btw-tarief van 21% onderworpen zijn.

Moet ik op 1 september een tussentijdse stand van mijn teller meedelen? Neen dat is niet nodig, alles gebeurt automatisch en transparant voor de klant.

Ik heb recht op het sociaal tarief. Is deze maatregel in dit geval ook van toepassing? Ja, want het gaat om een residentieel tarief en alle huishoudelijke klanten zijn onderworpen aan het nieuwe btw-tarief van 21%.

Ik heb een budgetmeter. Is de btw-verhoging ook op mij van toepassing? Ja, want het gaat om een residentieel contract en de btw van 21% is dus effectief van toepassing.

Is het prosumertarief (dat alleen in Vlaanderen wordt toegepast) ook onderworpen aan de btw-verhoging? Ja, het prosumertarief is er eveneens aan onderworpen. Alleen het gedeelte van het prosumertarief dat betrekking heeft op de maanden juli en augustus 2015 zal nog onderworpen zijn aan het verlaagde btw-tarief van 6%.