Artikel

Vragen over de elektriciteitsfactuur: neem in eerste instantie contact op met uw leverancier!

29/07/2019
Test-Aankoop meldde onlangs een toename van het aantal klachten met betrekking tot de nauwkeurigheid van de energiefacturen.  FEBEG reageert hierop als volgt :
 
  • De overgrote meerderheid van de klanten ondervindt geen  problemen met hun facturen. De leden van FEBEG bedienen meer dan 5 miljoen elektriciteitsleveringspunten. De cijfers van Test-Aankoop moeten dus worden in perspectief geplaatst met betrekking tot deze deze massa klanten. 
  • Elektriciteitsleveranciers baseren hun afrekeningsfacturen op basis van de meterstanden zoals zij deze ontvangen vanweg de distributienetbeheerders. De nauwkeurigheid en tijdige beschikbaarheid van deze meterstanden is de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerders (DNB's). De leveranciers zijn wettelijk verplicht om binnen een periode van 6 weken tot maximaal 60 dagen (afhankelijk van de regio) te factureren op basis van de door de DNB verstrekte gegevens. Als achteraf blijkt dat deze meterstand onjuist is, wordt een rechtzetting uitgevoerd.
  • Een elektriciteitsfactuur is het resultaat van een hoeveelheid verbruikte energie (kWh) vermenigvuldigd met een prijs per kWh die contractueel tussen de leverancier en de afnemer is overeengekomen. Deze contracten kunnen een vaste of variabele prijs voorzien, naar keuze van de klant.
  • Bij problemen met betrekking tot een elektriciteitsfactuur raadt FEBEG de klant aan om eerst contact op te nemen met zijn leverancier om een antwoord te krijgen op zijn vragen. In de meeste gevallen zal zonder problemen een oplossing of uitleg worden gegeven. Voor de volledigheid, in 2018 werd uiteindelijk slechts een kwart van de klachten die de federale energieombudsman ontving, gegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel klanten onmiddellijk een klacht indienen bij de Ombudsman, zonder eerst, in eerste instantie, contact op te nemen met hun leverancier. 
  • Ter herinnering, de elektriciteitsleveranciers factureren de eindafnemer alle diensten die door de verschillende spelers in de elektriciteitssector worden geleverd: niet alleen de energie die zij verkopen (energiecomponent), maar ook de facturatie voor rekening van derden van de transmissie- en distributiekosten (voor DNB's) en belastingen, openbare dienstverplichtingen, heffingen en BTW (voor de overheid). De energiecomponent, het enige deel dat rechtstreeks naar de leveranciers gaat, vertegenwoordigt gemiddeld minder dan een derde van de elektriciteitsfactuur in België.