Representativiteit

FEBEG is zeer representatief voor zijn sector in België. FEBEG verenigt de meerderheid van de producenten, leveranciers, handelaars en laboratoria in de gas- en elektriciteit sector. Enkele feiten en cijfers (1) tonen dit moeiteloos aan:

  • De leden van FEBEG leveren ongeveer 85% van gas verdeeld in België
  • De leden van FEBEG leveren ongeveer 90% van elektriciteit verdeeld in België 
  • De leden van FEBEG vertegenwoordigen 97.1% van de productiecapaciteit op het transportnetwerk
  • De leden van FEBEG genereren een geconsolideerde omzet van ongeveer 34,7 miljard EUR
  • De leden van FEBEG verwezenlijken een rechtstreekse tewerkstelling van ongeveer 7.783 personen binnen het Paritair Comité 326
  • De werkgevers federaties FEBEG en Synergrid  (2) ,  zijn als enige bevoegd om de sectorale sociale regels te onderhandelen met de vakbonden (PC 326)
  • FEBEG is lid van het VBO, UWE en Eurelectric en heeft ook een protocolovereenkomst met VOKA ondertekend
  • FEBEG onderhoudt continu contact met de regulatoren, netbeheerders en aanverwante instellingen op regionaal, nationaal en internationaal vlak

(1) Cijfers voor het jaar 2023
(2) FEBEG vertegenwoordigt de producenten en leveranciers van energie (geliberaliseerde markt), Synergrid vertegenwoordigt de netwerkbeheerders (gereguleerde markt).