Nederlands

Klimaat- en energietop

LOGO Vlaamse Klimaattop

Het FEBEG engagement in het kader van de Vlaamse Klimaat- en energietop geeft de ambitie van zijn leden weer om te investeren in hernieuwbare en schone technologieën, om hun klanten te begeleiden in de energietransitie en de brug te slaan naar andere non-ETS sectoren.

De energiesector is klaar om een grote bijdrage te leveren aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Meer weten...

Slimme meters

FEBEG is tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering om in 2019 te starten met de uitrol van slimme meters. Dit is goed nieuws voor de consument.

De digitale meter zal de verbruikers meer betrekken bij het energiesysteem omdat nieuwe producten en diensten op maat van de klanten kunnen ontwikkeld worden.

Meer weten...

Energiepact

Een belgische energiepact voor betaalbare en duurzame energie en om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

FEBEG wil hieraan bijdragen. 

Meer weten...