Night Lights benelux Belgium - Nasa

Energiepact: laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden!

Het debat en overleg over het Belgische Interfederale Energiepact zijn tot de kern van de zaak gekomen. Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt en een ambitie geformuleerd : laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden! ...

Uitwerking van het energiepact: FEBEG roept de betrokken overheden op om gezamenlijk een onderbouwde en becijferde impactanalyse uit te werken

De leden van FEBEG bevestigen bereid te zijn om te investeren in een versnelde energietransitie in België. Een realistisch energiepact gebaseerd op objectieve becijferde en voor de maatschappij transparante maatregelen vormt de beste basis voor een actief investeringsbeleid in onze energietoekomst.

Rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij: Energiesector vermindert uitstoot fors

Globaal genomen is er in de periode 2000-2016 een dalingen van de lozing van luchtverontreinigende stoffen waar te nemen. De positieve impact die de energiesector heeft op die resultaten is daarbij opvallend. Temeer omdat de impact van de gezinnen en vooral de mobiliteit toeneemt.

Virtualys : eerste virtuele gas interconnectiepunt in Noordwest-Europa

Picture copyright - Fluxys

FEBEG verwelkomt de creatie van Virtualys, het nieuwe virtuele interconnectiepunt tussen de Belgische en de Franse markt. Het zal de handel van gascapaciteiten tussen de twee landen vergemakkelijken.