Nederlands

Klimaat- en energietop

LOGO Vlaamse Klimaattop

Het FEBEG engagement in het kader van de Vlaamse Klimaat- en energietop geeft de ambitie van zijn leden weer om te investeren in hernieuwbare en schone technologieën, om hun klanten te begeleiden in de energietransitie en de brug te slaan naar andere non-ETS sectoren.

De energiesector is klaar om een grote bijdrage te leveren aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Meer weten...

Dienstverlening kwaliteit

De Ombudsdienst energie heeft in 2016 30% meer klachten ontvangen dan in 2015. Een eerste stijging na meerdere jaren van opeenvolgende dalingen.

FEBEG wijst erop dat de kwaliteit van de dienstverlening van de energieleveranciers op een zelfde hoog niveau gebleven is als de voorgaande jaren.

Vlaamse energieheffing

De Vlaamse regering heeft zopas het licht op groen gezet voor een verlaging van de Vlaamse energieheffing vanaf 1 januari voor een aantal verbruikers.

De leveranciers zullen zich inspannen om de aanpassing zo snel mogelijk in te voeren en er zo voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk rechtzettingen nodig zijn. 

 

Meer weten...