Nederlands

Klimaat- en energietop

LOGO Vlaamse Klimaattop

Het FEBEG engagement in het kader van de Vlaamse Klimaat- en energietop geeft de ambitie van zijn leden weer om te investeren in hernieuwbare en schone technologieën, om hun klanten te begeleiden in de energietransitie en de brug te slaan naar andere non-ETS sectoren.

De energiesector is klaar om een grote bijdrage te leveren aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Meer weten...

Energietransitie

FEBEG members pave the way to a low carbon society

De leden van FEBEG engageren zich totaal in de energietransitie en de decarbonisatie van de maatschappij.

Deze korte video getuigt hiervan

Leveranciersmodel

De energiefactuur is steeds meer uit balans. Het leveranciersmodel moet evolueren.

Als de huidige situatie aanhoudt dan gaan de voordelen van de vrijmaking van de energiemarkt verloren, zowel voor leveranciers als voor klant, economie en overheid.

Meer weten...