Nederlands

Clean Energy Package

De Europese Commissie lanceert een wetgevende meertrapsraket met de titel 'Clean Energy Package'.

Het Clean Energy Package zal de komende maanden besproken en geamendeerd worden. FEBEG heeft, om het debat te voeden, alvast de voorstellen van de Europese Commissie geanalyseerd, gesynthetiseerd en becommentarieerd.
 

Meer weten...

 

 

Slimme meters

Digitale meter maakt komst slimme toestellen mogelijk

FEBEG is tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering om in 2019 te starten met de uitrol van slimme meters. Met de positieve kosten baten analyse van de VREG wordt een bijkomende stap gezet  richting uitrol

Dit is goed nieuws voor de consument. De digitale meter zal de verbruikers meer betrekken bij het energiesysteem omdat nieuwe producten en diensten op maat van de klanten kunnen ontwikkeld worden.

Meer weten...

Investeringen promoten

Een recente studie van het Federaal Planbureau benadrukt de hoge nood aan investeringen in het elektriciteitssysteem tegen 2027.

De investeerders vragen de overheden om stabiliteit en zekerheid, om de fundamentele vragen te beantwoorden, om overleg tussen gewesten, het federale niveau en Europa teneinde een duurzame energievisie voor ons land uit te werken.

Meer weten...