FEBEG en Testaankoop vragen samen om de beleidskosten in de elektriciteisfactuur te verminderen

Vandaag spreken FEBEG – de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven – en consumentenorganisatie Testaankoop met één stem. Ze stellen allebei in hun verkiezingsmemoranda een verlaging van de taksen op elektriciteit voorop. De organisaties vinden dat de huidige situatie, met vele taksen, heffingen en openbare dienstverleningen, de elektrificatie afremt.   

FEBEG nuanceert de CREG-analyse van de residentiële contractprijzen voor elektriciteit en gas

Het persbericht van de CREG  moet voorzichtig geïnterpreteerd worden, rekening houdend met de diversiteit van het aanbod op de markt en de specifieke behoeften van de consumenten. FEBEG zal vragen om een grondige dialoog met de CREG over de gebruikte methodologie en de manier waarop de resultaten worden gecommuniceerd. 

Naar een evenwichtiger model: de onderbelichte kosten van energiedelen in België

Een recente analyse en nota van FEBEG benadrukt dat energiedelen niet noodzakelijkerwijs de totale kosten van het energiesysteem verlaagt. Integendeel, het brengt extra complexiteit en kosten met zich mee voor verschillende partijen, waaronder energieleveranciers.

Wind heeft nood aan investeringszekerheid

Indien de overheid als doelstelling heeft om wind op land verder te blijven ontwikkelen, blijft er een mechanisme nodig is dat het prijs- en investeringsrisico dekt, en de marktinkomsten aanvult indien deze onvoldoende blijken