De bevoorradingszekerheidsstudie van Elia bevestigt de analyse van FEBEG: het is dringend om alle noodzakelijke maatregelen te nemen

FEBEG reageert positief op de studie die vandaag gepubliceerd werd door de transportnetbeheerder Elia.  Deze studie bevat zeer veel gegevens en accurate analyses en  is een belangrijk hulpmiddel om het debat over het Belgische energiepact dat momenteel wordt opgesteld te voeden en te objectiveren.

Goede marktwerking basis voor competitieve energieprijzen

Voor FEBEG is het vangnetmechanisme wel degelijk marktverstorend en is de positieve evolutie van de energieprijzen te danken aan de sterke concurrentie en aan dalende groothandelsprijzen tijdens de laatste jaren. Het vangnetmechanisme wordt dan ook best gestopt.

Energiepact: laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden!

Night Lights benelux Belgium - Nasa

Het debat en overleg over het Belgische Interfederale Energiepact zijn tot de kern van de zaak gekomen. Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt en een ambitie geformuleerd : laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden! ...

Nieuw 'market design'

Onder de titel ‘Samen werk maken van een toekomstgerichte en evenwichtige energiemarkt’ heeft FEBEG 10 aanbevelingen geformuleerd voor de energiemarkt van morgen...