De Belgische energiestrategie op lange termijn vereist de studie van verschillende scenario’s en een breed maatschappelijk debat

FEBEG verwelkomt de publicatie van de studie "Roadmap to net zero" van Elia, die een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 als doel heeft. Elk initiatief dat een diepgaand klimaatdebat kan inspireren, is positief. Volgens FEBEG kunnen de scenario's van Elia interessant en nuttig zijn in het debat, maar ze moeten nog worden vergeleken met andere bestaande of toekomstige scenario's.

Afschaffing verbrekingsvergoeding: goed of slecht voor de consument?

Voor particulieren werd het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding verboden sinds 2012. Ook voor KMO's werd de verbrekingsvergoeding dit jaar afgeschaft. De redenering was dat daardoor klanten makkelijker en zonder drempel van leverancier kunnen veranderen. Maar, is het afschaffen van die verbrekingsvergoeding wel een goed idee? Dit artikel van Kris Voorspools, Energy Market Expert at 70GigaWatt Consulting, graaft wat dieper naar mogelijke negatieve neveneffecten van het afschaffen van de verbrekingsvergoeding.

FEBEG partner van Mee Met de Stroom.be

#ElkeZetTelt van elke partner in de energietransitie: burger, overheid, alle sectoren. Daarom is FEBEG partner van de campagne MeeMetDeStroom.be. De energieleveranciers, leden van FEBEG, spelen een cruciale rol in het begeleiden van hun klanten door de energietransitie.

Correcte, snelle en transparante vergunningsprocedures van fundamenteel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en de energietransitie te faciliteren

FEBEG is bezorgd over de complexe en zeer moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die onder een CRM-regime kunnen worden gebouwd. Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader en een correcte, coherente toepassing hiervan door de diverse overheden.