Aangepaste ‘Vlaamse bijdrage energiefonds’ voor elektriciteit vanaf 1 januari 2018

Ingevolge de vernietiging door het Grondwettelijk Hof in juni 2017 wordt de Vlaamse heffing ‘Bijdrage Energiefonds’ vanaf 1 januari 2018 aangepast. De heffing wordt omgevormd naar een maandelijkse heffing per afnamepunt waarvan de bedragen afhankelijk zijn van het spanningsniveau waar de klant op aangesloten is.

Acht nationale federaties van elektriciteitsbedrijven nemen een gemeenschappelijk standpunt in over capaciteitsmarkten

De nationale federaties - BE; DE; ES; FR; IR; IT; PT; UK – roepen de beleidsmakers op om de snelle invoering van capaciteitsmarkten toe te laten als aanvulling op de hervormingen van de korte-termijn-markten.

FEBEG event : ‘Peer-to-peer’ energiedelen: een toekomstmarkt ?

De energieproductie decentraliseert, meer en meer klanten worden ‘prosumer', de korte keten economie speelt in op de vragen rond duurzaamheid…
Is peer-to-peer energiedelen in een dergelijke context een opkomende markt die de situatie kan omgooien? Tijdens een FEBEG evenement op 19/12/2017 te Brussel hebben verschillende experts getracht om op deze vraag te antwoorden.

Uitwerking van het energiepact: FEBEG roept de betrokken overheden op om gezamenlijk een onderbouwde en becijferde impactanalyse uit te werken

De leden van FEBEG bevestigen bereid te zijn om te investeren in een versnelde energietransitie in België. Een realistisch energiepact gebaseerd op objectieve becijferde en voor de maatschappij transparante maatregelen vormt de beste basis voor een actief investeringsbeleid in onze energietoekomst.