De consument kiest voor koolstofarme energie

De energie die we verbruiken is vooral hernieuwbaar en koolstofarm.

Uw hefbomen als overheid :

  • Geef niet toe aan eenvoudige oplossingen
  • Coördineer de ontwikkeling van emissie-arme en -vrije zones
  • Onderzoek de invoering van een minimumprijs voor koolstof
  • Ontwikkel een garantiesysteem voor groene warmte en groen gas
  • Ontwikkel een juridisch-technisch kader voor de injectie van groen gas in het net
  • Stimuleer onderzoek naar en demonstratieprojecten rond het potentieel van waterstof
     
#E3EDCA
Donker