Representativiteit

FEBEG is zeer representatief voor zijn sector in België. FEBEG verenigt de meerderheid van de producenten, leveranciers, handelaars en laboratoria in de gas- en elektriciteit sector. Enkele feiten en cijfers (1) tonen dit moeiteloos aan:

  • De leden van FEBEG leveren ongeveer 83% van gas verdeeld in België
  • De leden van FEBEG leveren ongeveer 88% van elektriciteit verdeeld in België 
  • De leden van FEBEG vertegenwoordigen 98% van de productiecapaciteit op het transportnetwerk
  • De leden van FEBEG genereren een geconsolideerde omzet van ongeveer 16,4 miljard EUR
  • De leden van FEBEG verwezenlijken een rechtstreekse tewerkstelling van ongeveer 7.895 personen binnen het Paritair Comité 326
  • De werkgevers federaties FEBEG en Synergrid  (2) ,  zijn als enige bevoegd om de sectorale sociale regels te onderhandelen met de vakbonden (PC 326)
  • FEBEG is lid van het VBO en van de UWE en heeft ook een protocolovereenkomst met VOKA ondertekend
  • FEBEG onderhoudt continu contact met de regulatoren, netbeheerders en aanverwante instellingen op regionaal, nationaal en internationaal vlak

(1) Cijfers voor het jaar 2016
(2) FEBEG vertegenwoordigt de producenten en leveranciers van energie (geliberaliseerde markt), Synergrid vertegenwoordigt de netwerkbeheerders (gereguleerde markt).