Nieuws

Regeren is plannen: Laten we onverwijld doorgaan met de voorbereiding en implementatie van een capaciteitsmarkt

24/09/2019 | Artikel

FEBEG is van mening dat de invoering van een marktconform en technologieneutraal capaciteitsvergoedingsmechanisme de enige realistische optie is om het structurele capaciteitstekort op een tijdige en kosteneffectieve manier aan te pakken.

CONNECTED ENERGY CONFERENCE' met FEBEG en Accenture - 17/09/2019 Event

17/09/2019 | Artikel

Op 17 september 2019 organiseerden FEBEG en Accenture samen de Connected Energy Conference.
De vragen van de dag:
Waar moeten energieleveranciers investeren om te floreren in de opkomende 'connected' energieruimte?
Hoe kunnen bedrijven waarde creëren voor hun klanten, gegeven de kracht van aanbodintegratie?

Een ongekende sectoroverschrijdende impuls voor een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nu dat er nieuwe beleidsmakers aan de macht komen in Europa en in de lidstaten

04/09/2019 | Artikel

Op 4 september hebben Eurelectric (waarvan FEBEG lid is), de Association of the European Automotive Manufacturers (ACEA) en de NGO voor clean transport (Transport & Environment) gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen en de lidstaten ondertekend om de uitrol van slimme oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versnellen.

Hoogtijd om de elektriciteitsfactuur af te slanken - Energiefactuur in België structureel hoger omwille van ODV

29/08/2019 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de studie van de VREG over de openbaredienstverplichtingen (ODV) in Vlaanderen. Deze studie geeft een duidelijk signaal: meer dan ooit is er nood om de elektriciteitsrekening volledig transparant te maken en te zoeken naar manieren om deze af te slanken.

Vragen over de elektriciteitsfactuur: neem in eerste instantie contact op met uw leverancier!

29/07/2019 | Artikel

Test-Aankoop meldde onlangs een toename van klachten met betrekking tot de nauwkeurigheid van de elektriciteitsfacturen.  FEBEG reageert op deze beweringen op basis van feitelijke elementen.

Het overheidsbeleid en de marktdynamiek moeten elkaar versterken om de "energie- en klimaat"-ambities van het Brussels Gewest te verwezenlijken

24/07/2019 | Artikel

De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering toont een mooie ambitie op het vlak van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De FEBEG-leden benadrukken dat de innovatieve diensten van energieproducenten en -leveranciers en een goede samenwerking tussen regionale/lokale overheden en de private sector essentieel zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Pagina's