Nieuws

FEBEG juicht het Clean Mobility Package toe

Clean mobility package - copyright European Commission
01/12/2017 | Artikel

De transportsector, die een grote producent van broeikasgassen is moet net als andere sectoren een bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van de Europese en Belgische economie. Onze elektriciteits- en gassector neemt zijn verantwoordelijkheid op en grijpt deze kansen aan.

Afschakelen van klanten om de bevoorradingszekerheid te verbeteren?

Picture copyright Elia
01/12/2017 | Artikel

Klanten afschakelen om de markt beter te doen werken? Een maatregel met zo’n grote sociale en economische impact verdient een grondig maatschappelijk debat.

Kristof Schreurs, nieuwe adviseur ‘power generations & environmental policy’ bij FEBEG

30/11/2017 | Artikel

In de hoedanigheid van adviseur power generations & environmental policy voor FEBEG, helpt hij de federatie en de haar leden zich positioneren in eerder genoemde domeinen, voornamelijk op het Vlaams, maar eveneens op het Federaal niveau.

De bevoorradingszekerheidsstudie van Elia bevestigt de analyse van FEBEG: het is dringend om alle noodzakelijke maatregelen te nemen

15/11/2017 | Persbericht

FEBEG reageert positief op de studie die vandaag gepubliceerd werd door de transportnetbeheerder Elia.  Deze studie bevat zeer veel gegevens en accurate analyses en  is een belangrijk hulpmiddel om het debat over het Belgische energiepact dat momenteel wordt opgesteld te voeden en te objectiveren.

Conversie van arm naar rijk gas – Gezamenlijke infosessie Synergrid/FEBEG

01/11/2017 | Artikel

De netbeheerders en leveranciers hebben bemiddelaars nodig om groepen te sensibiliseren die moeilijker te mobiliseren zijn (syndici, kansarme personen, eigenaars-verhuurders, enz.).

Veelzeggende cijfers uit de verslagen van Europese en Belgische regulatoren : markt speelt voluit in België

26/10/2017 | Artikel

Op basis van deze cijfers is het voor FEBEG duidelijk dat de markt voluit speelt in ons land: de vastgestelde daling van de prijzen van de energiecomponenten is voornamelijk te wijten aan een zéér hoog concurrentieniveau op de Belgische markt en aan een goede correlatie tussen enerzijds de daling van de prijzen op de grootmarkten en anderzijds de detailprijzen van de energiecomponent.

Pagina's