Nieuws

FEBEG zeer bezorgd over het grote aandeel van de capaciteit die zal worden geveild in J-1 van de CRM

08/02/2021 | Artikel

De capaciteit die in J-1 wordt geveild, vertegenwoordigt ongeveer een aanzienlijk aandeel van 25% van de gemiddelde piekbelasting. Bovendien schatte FEBEG dat het volume dat in de J-4-veiling zou worden opengesteld voor nieuwe capaciteit (100% beschikbaar), beperkt zou blijven tot slechts 2,2 - 2,5 GW ter vervanging van de 6 GW aan nucleaire capaciteit tegen 2025.

 

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming - Praktisch

08/02/2021 | Artikel

Om de gevolgen van de COVID-19 crisis te verzachten heeft de federale regering besloten om het sociaal tarief tijdelijk (van 02/2021 tem 12/2021) ook toe te kennen aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Hoe zal dit concreet verlopen in de praktijk...?

Compensatie terugdraaiende teller - Veelgestelde vragen en flankerende maatregelen

20/01/2021 | Artikel

De Vlaamse Regering kwam op vrijdag 15 januari 2021 tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. De Vlaamse overheid heeft ook een informatiepagina op haar website gepubliceerd om aan de veelgestelde vragen te antwoorden.

Nieuwgeplaatste zonnepanelen vanaf januari 2021: investeringssteun en actieve deelname van de prosumenten in de markt

15/01/2021 | Artikel

Met de nieuwe aanpak evolueert de plaatsing van eigen kleine productie-installaties naar een volwassen systeem beter in lijn met de energietransitie. FEBEG geeft ook uitleg m.b.t. de prijzen van de leveranciers voor de terugkoop van zelf opgewekte energie die door prosumenten in het distributienet wordt geïnjecteerd.

FEBEG - ODE - PV Vlaanderen en Techlink vragen om positief investeringskader voor PV te waarborgen

14/01/2021 | Persbericht

We betreuren dat het Grondwettelijk hof het beroep van VREG, CREG en de federale overheid heeft aanvaard. Deze beslissing heeft een belangrijk effect op de gezinnen die de afgelopen jaren in zonnepanelen investeerden. Anderzijds heeft de rechtbank beslist de gevolgen te handhaven.

Nieuwgeplaatste zonnepanelen vanaf januari 2021: investeringssteun en actieve deelname van de prosumenten in de marktwerking

11/01/2021 | Artikel

Wie in het verleden zonnepanelen plaatste (<10kW) had recht op een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar en kreeg groenestroomcertificaten als ondersteuning. Deze situatie wijzigt voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 in het Vlaams gewest. Voortaan is de rentabiliteit gesteund op een eenmalig investeringssteun en op actieve deelname van de prosumenten in de marktwerking.

Pagina's