FeReSO

FeReSO is een Private Stichting die optreedt als administratief orgaan tussen de leveranciers van gas en elektriciteit en de distributienetbeheerders, om de complexe transacties tussen de marktpartijen financieel te reconciliëren.  FeReSO staat voor ‘FEBEG Reconciliation and Settlement Organisation’.
Opgericht in 2010, speelt deze organisatie een faciliterende rol, essentieel voor het goed functioneren en de transparantie binnen de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt in België.  Ruim 90 organisaties en ondernemingen hebben intussen een contract afgesloten met FeReSO en nemen deel aan de financiële reconciliatie.

Missie
Vereenvoudigd gesteld, ontvangt FeReSO vanwege de netwerkbeheerders, de financieel te reconciliëren volumes (hetzij het verschil tussen de aan de leverancier gealloceerde volumes, en de reële verbruikte volumes van de betrokken eindklanten). Dit verschil (negatief of positief) wordt vervolgens door FeReSO aan de juiste energieprijs multilateraal verrekend en geventileerd tussen de betrokken leveranciers en netbeheerders.


Link met FEBEG
Op vraag van de verschillende marktactoren is FeReSO opgericht door FEBEG als een aparte, juridische entiteit zodat de financiële reconciliatie tussen de verschillende partijen onafhankelijk en neutraal wordt uitgevoerd .  FEBEG voorziet de nodige infrastructuur en het personeel om de goede werking van FeReSO te garanderen.
 

Contact

Katharina Bonte, Director, FeReSO
Tel: +32 (0)2 500 85 85
Email: settlement@fereso.be
Website: www.FeReSO.be