Nieuws

Lagere BTW op elektriciteit? Het venijn zit in de details

17/02/2020 | Artikel

Verschillende leden van de financiële commissie van het federale parlement pleiten voor een verlaging van de BTW op elektriciteit tot 6% voor de residentiële klanten. Op het eerste gezicht is dit een pragmatisch idee om de factuur te verlagen, vooral voor mensen in (energie) armoede. FEBEG is hier niet tegen gekant, ook omdat dit ook de concurrentiepositie van koolstofarme elektriciteit zou versterken. Een stimulans voor de energietransitie. Een paar kanttekeningen toch, omdat de duivel zit in de details...

Wagens op CNG: een mobiliteitsoptie die positief is voor klimaat en milieu

17/02/2020 | Artikel

Een recente VRT-reportage concludeerde dat wagens op CNG (gecomprimeerd aardgas) zijn het kneusje wat betreft uitstoot van broeikasgas (CO2-equivalent). Volgens FEBEG zijn de conclusies van deze reportage fout en slechts beperkt onderbouwd door representatieve metingen of cijfers van de Belgische situatie.

Akkoord sociale programmatie 2019-2020 binnen de gas- en elektriciteitssector

13/01/2020 | Artikel

De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsindustrie - hebben onlangs de collectieve overeenkomsten ter bekrachtiging van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie ondertekend. De overeenkomst bestrijkt de periode 2019-2020 en geldt voor alle bedrijven in de sector.

Zeven federaties richten samenwerkingsplatform voor duurzamer vervoer op

08/01/2020 | Artikel

Zeven grote Belgische federaties gaan intensiever samenwerken om kennis over schone technologieën voor vervoer uit te wisselen en om het gebruik ervan bij particulieren, bedrijven en overheden te vergemakkelijken.

Het nieuwe samenwerkingsplatform krijgt de naam Low Emission Mobility Platform (LEMP).

Het wetvoorstel om meer respijt te geven aan klanten met een betalingsachterstand komt de meest kwetsbare klant niet ten goede

09/12/2019 | Artikel

FEBEG deelt de bekommernissen om de zwakste consumenten te beschermen en structurele betalingsmoeilijkheden te voorkomen. Hoewel intentioneel goed bedoeld, vrezen wij er voor dat dit wetsvoorstel zijn doel voorbijschiet.

Verlaging steun groene stroom en WKK: in dialoog het regeerakkoord uitvoeren

25/10/2019 | Persbericht

"Vertrouwen gaat weg te paard en komt te voet terug".  FEBEG nodigt de Vlaamse regering uit om samen te onderzoeken hoe we zo kosten-efficiënt mogelijk de doelstellingen van het regeerakkoord op vlak van hernieuwbare energie kunnen realiseren. 

Pagina's