Artikel

‘Adequacy & Flexibility study’ van Elia zet o.a. de nood aan een aangepaste CRM in de verf

06/07/2023

Elia heeft op 29/6 de nieuwe ‘Adequacy & Flexibility Study’ gepubliceerd voor de periode 2023-2034.

FEBEG onderschrijft de kernboodschappen die Elia geeft:

  • Elektrificatie versnelt
  • Flexibele afname is noodzakelijk om de pieken af te vlakken en om met de variabiliteit van hernieuwbare energie om te gaan

De studie geeft ook een aantal alarmsignalen

Uit de studie blijkt ook duidelijk dat het verschil is tussen de nood aan elektriciteit en de productiecapaciteit steeds groter is.

Van 1GW in 2026-2027 stijgt het tekort om onze bevoorrading te verzekeren tot maar liefst bijna 3GW in 2029-2030. Dit is een gevolg van de snelle elektrificatie van het verbruik zowel bij verwarming, transport als in de industrie maar ook van de verwachte onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park. Dit tekort moet aangevuld worden en biedt mogelijkheden voor bijkomende stuurbare capaciteit, opslag en vraagbeheer.

Voor 2025-2026 is de beschikbaarheid van de verlengde Belgische kerncentrales ook broodnodig om het tekort van 2GW weg te werken.

Als we kijken naar de importafhankelijkheid van België, dan lezen we:
“in 2025-26, even if the new units linked to the first CRM auction will decrease the need for Belgium, Belgium’s dependence on imports will remain high: on average, its structural dependence on imports could last for more than 2,500 hours without new capacity. With an additional capacity of 2,000 MW (corresponding to the need in the EU-SAFE scenario), Belgium will still need to import electricity for 200-500 hours a year on average to remain adequate.”

Bovendien blijkt uit de economische analyse dat er niet veel nieuwe capaciteit spontaan en zonder steun gebouwd kan worden. Hetzelfde geldt voor de bestaande capaciteit. De CRM blijft dus broodnodig om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

Wat hebben we geleerd?

  • Elektrificatie versnelt en de aanverwante productiecapaciteit moet volgen;
  • De bevoorradingszekerheid op middellange termijn is niet noodzakelijk gewaarborgd en sterk afhankelijk van import;
  • Een investeringskader (CRM) voor nieuwe en behoud van bestaande installaties (hernieuwbaar en stuurbaar) is absoluut noodzakelijk om de uitdagingen van de volgende jaren aan te gaan.