Artikel

AFIR: op weg naar duurzamer vervoer onder EU-impuls

15/09/2023

Zeg geen AFID meer, maar AFIR, één letter die een heel verschil maakt voor de vergroening van mobiliteit in Europa. AFIR staat voor Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Deze Europese verordening maakt deel uit van het 'Fit for 55'-wetgevingspakket en werd aan het begin van de zomer van 2023 definitief goedgekeurd door de Europese Raad. Ze treedt in werking in het eerste kwartaal van 2024.

Deze 'R' (voor 'Regulation' in plaats van de 'D' van de oude 'Directive') verhoogt de ambitie voor de lidstaten, die voortaan moeten voldoen aan bindende doelstellingen voor de aanleg van infrastructuur om mobiliteit en vervoer van alternatieve brandstoffen (elektriciteit, waterstof, LNG). Daarmee kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de mobiliteitssector, die momenteel verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van de uitstoot, aanzienlijk verminderd worden.

Deze beslissingen hebben gevolgen voor alle vormen van transport: over de weg (licht en zwaar), over zee en door de lucht. AFIR streeft ernaar om op Europese schaal voldoende infrastructuur met een optimale dekking te ontwikkelen, zodat auto's, vrachtwagens, boten en vliegtuigen kunnen tanken op alternatieve, koolstofarme brandstoffen, zonder angst voor hun autonomie ('range anxiety').

De Commissie heeft een infographic gepubliceerd met een overzicht van de belangrijkste maatregelen en doelstellingen van AFIR.
Zo moet België bijvoorbeeld op hoofdwegen (TEN-T netwerk) minstens om de 60 km een snellaadstation voorzien tegen ten laatste 2025 voor auto's en tegen 2030 voor vrachtwagens.

Het totale geïnstalleerde vermogen van publiek toegankelijke oplaadpunten op straat (traag AC-laden) en op snelwegen (snel DC-laden) moet gelijke tred houden met het aantal geregistreerde elektrische auto's, d.w.z. 1,3 kW geïnstalleerd vermogen per geregistreerde BEV (Battery Electric Vehicle) en 0,8 kW per geregistreerde PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Marc van den Bosch, general manager FEBEG: «FEBEG verwelkomt de goedkeuring van AFIR, dat een nieuw tijdperk inluidt voor koolstofarme mobiliteit in Europa. Er ligt nog veel werk in het verschiet voor onze leden die alternatieve brandstoffen aanbieden en voor de regionale overheden, die hun steentje moeten bijdragen om transport en mobiliteit in België groener te maken. Een snelle implementatie door alle betrokken partijen, o.a. de netbeheerders en de eerstvolgende volledig operationele legislatuur zullen essentieel zijn om deze positieve uitdaging aan te gaan».