Artikel

Akkoord sociale programmatie 2019-2020 binnen de gas- en elektriciteitssector

13/01/2020
De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsindustrie - hebben onlangs de collectieve overeenkomsten ter bekrachtiging van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie ondertekend. De overeenkomst bestrijkt de periode 2019-2020 en geldt voor alle bedrijven in de sector.
 
De belangrijkste elementen van het akkoord omvatten een recurrente loonsverhoging van 1,1% vanaf 01.01.2019, een verhoging van de fietsvergoeding, verbeteringen in de hospitalisatieverzekering en verhoogde werkgeversbijdrage in het sectoraal pensioenplan 'Enerbel' vanaf 2021. Elke werknemer heeft nu ook een individueel recht op twee dagen opleiding per jaar, pro rata zijn of haar arbeidsregime, terwijl de sectorale verbintenis op sectorniveau van gemiddeld 5 dagen opleiding per VTE en per jaar van toepassing blijft. Tot slot worden wijzigingen aangebracht in het kader van een tweede collectieve arbeidsovereenkomst inzake tijdskrediet.
 
Marc Van den Bosch, General Manager, FEBEG: " Sociale programmatie is een zeer belangrijk instrument om de motivatie van de werknemers te verzekeren, de sociale voorwaarden aan te passen aan de lopende energietransitie, de aantrekkelijkheid van de sector op het vlak van aanwerving te verstevigen en de sociale vrede binnen de sector te garanderen. "