Artikel

Basispakket voor elektriciteit en gas in 2022

24/11/2022

Tegen eind december 2022 implementeren de leveranciers in opdracht van de Belgische federale overheid een nieuwe steunmaatregel voor residentiële klanten. Het gaat om het basispakket voor elektriciteit en gas voor 2022. 

Het doel van het basispakket is een aantal residentiële klanten hun gas- en/of elektriciteitsrekening te helpen betalen.

UPDATE 24/1/23 De rechthebbende die dit basispakket op 23 januari 2023 niet ontving via zijn factuur, kan dit manueel aanvragen via de website van de FOD Economie.

De begunstigden zijn iedereen die een residentieel energiecontracten hebben afgesloten voor de woning, hetzij:

  • of een variabel contract 
  • of een nieuw vast contract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021

Opgelet, niet iedereen heeft recht op dit basispakket. Het gaat bijvoorbeeld om begunstigden van het sociaal tarief en eigenaars van tweede verblijven. Wij verwijzen u naar de website van de FOD Economie om uw persoonlijke situatie te bepalen en na te gaan of u een begunstigde bent:

Belangrijk: de toekenning van het basispakket  gebeurt automatisch. U hoeft geen contact op te nemen met uw leverancier. 

Het is altijd de leverancier van het contract dat de klant op 30 september 2022 beleverde, die verantwoordelijk is voor de toepassing van de premie voor zover aan de voorwaarden is voldaan (contract met variabele prijs of vaste prijs dat na 30 september 2021 is gesloten of verlengd).

Elke klant die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit, krijgt het basispakket voor elektriciteit.
Elke klant die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor aardgas, krijgt het basispakket voor aardgas. 
Dit betekent dus dat indien de klant per 30 september 2022 geen leveringscontract had voor aardgas, de klant geen recht heeft op de premie voor aardgas.

Om de premie te kunnen uitkeren, moeten de leveranciers vooraf elementen krijgen van de federale overheid:

  • Een lijst met begunstigden, opgesteld door de FOD Economie
  • De nodige financiële middelen, ter beschikking gesteld via de CREG

Zodra de leveranciers over deze twee elementen beschikken, zullen zij starten met de toekenning van het basispakket. Dit gebeurt via hun facturatieproces.

De totaal toe te passen voor de maanden november en december zijn:

  • 270,00 € voor gas
  • 122,00 € voor elektriciteit

Deze bedragen worden afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen die uiterlijk op 31/12/2022 worden verzonden.

De leverancier kan deze bedragen ook aftrekken via twee facturen, met een aftrek van 135,00 € voor gas en/of 61,00 € voor elektriciteit; via facturen die respectievelijk in november en december worden opgemaakt. 

In de praktijk, zal de meerderheid van de klanten de volledige korting in één keer krijgen via de factuur uitgegeven in de maand december. Sommige leveranciers beschikten op 10 november 2022 immers nog niet over de lijst van begunstigden. Ook is de financiering vanwege de overheid per 14 november nog niet voorhanden.

Als de bedragen van de facturen niet hoog genoeg zijn om het hele basispakket te verwerken, wordt het saldo vóór 18 januari 2023 op de bankrekening van de klant gestort.

Als uw leverancier uw banknummer nog niet heeft, zal hij u erom vragen.

Hoe weet ik of ik het basispakket elektriciteit ontvangen heb?

De toekenning gebeurt in principe automatisch. Controleer uw tussentijdse elektriciteits-of gasrekeningen en uw bankrekening. Bij de toekenning van het pakket moet de vermelding "federaal basispakket elektriciteit 2022" of  "federaal basispakket gas 2022" op de factuur of de overschrijving staan.

Het is mogelijk dat een rechthebbende de premie niet automatisch ontvangt (bijvoorbeeld omdat er geen koppeling kon gemaakt worden tussen het nationale register en de databanken van de leverancier).  In dat geval kan de rechthebbende sinds 23/01/2023 de premie voor basispakket 1 manueel aanvragen via de website van de FOD Economie tot 31 april 2023.

Alle antwoorden op uw vragen op één plaats

De FOD Economie publiceerde gedetailleerde informatiepagina's en antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ) op zijn website (basispakket elektriciteit; basispakket gas). Deze pagina's worden voortdurend aangepast en geactualiseerd met de meest recente beschikbare informatie over deze maatregel.

Help mee de callcentra te ontlasten en bel je leverancier dus niet met vragen over het basispakket. Alle relevante informatie is beschikbaar op deze pagina's!