Artikel

Bevoorradingszekerheid op Euro-regionaal niveau. Laat ons niet te optimistisch zijn over invoer.

01/02/2018
Picture copyright Elia

Picture Elia

Het Pentalateraal Energieforum (PLEF) verzamelt de energieministers van de landen van de CWE, d.i. de Centraal-West Europese markt (Benelux, AT, CH, DE, FR). De transmissienetbeheerders in het PLEF hebben hun tweede rapport over het bevoorradingszekerheid van elektriciteit in deze geografische zone – waarin de dagmarkten gekoppeld zijn – gepubliceerd.

Deze studie volgt drie jaar na de eerste studie en is een consolidatie van en aanvulling op de nationale toereikendheidsstudies van de transmissienetbeheerders. Deze gegevens zijn uitermate belangrijk om de mogelijke evolutie van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in het de CWE te analyseren.

De studie van het PLEF bevestigt de Elia conclusie van een gespannen situatie in België en Frankrijk op korte termijn (2018-2019). Op iets langere termijn (2023-2024) gaat de situatie in deze twee landen niet verder achteruit, maar zijn het de andere landen van de zone – vooral Duitsland en Nederland – die een lichte vermindering van de toereikendheid kennen.

In het kader van het energiepact stelt FEBEG voor dat België de nodige maatregelen treft om opnieuw een netto-uitvoerland voor elektriciteit te kunnen  worden. Deze voluntaristische visie vermindert onze afhankelijkheid van invoer, creëert kwalitatieve werkgelegenheid in ons land en verbetert onze handelsbalans. Zij draagt vanzelfsprekend ook bij tot onze bevoorradingszekerheid en competitieve prijzen: beide zijn van fundamenteel belang voor onze economie.