Persbericht

Bevoorradingszekerheid waarborgen : een topprioriteit

28/06/2019

De nieuwe studie van Elia over de toereikenheid- en flexibiliteitsbehoeftes bevestigt en versterkt de conclusies van de vorige studie. Het probleem van de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn is nooit verdwenen. Integendeel, de problematiek neemt net toe. Nieuw in de studie is dat ook de periode voor 2025 kritiek is. FEBEG vraagt dat de Federale Overheid, de CREG en Elia alles in het werk stellen om de (CRM) capaciteitsmarkt zo snel mogelijk operationeel te maken. 

Een onzekere internationale omgeving
Er is ook goede nieuws. Uit de nieuwe Elia studie blijkt dat op Europees niveau het vermogen aan zonne- en offshore windenergie tegen 2030 waarschijnlijk zal verdrievoudigen en dat het vermogen aan onshorewind energie in dezelfde periode met een factor 1,5 zal toenemen. Deze aanzienlijke toename van hernieuwbare energie kan de versnelde sluiting van stuurbaar thermisch vermogen van ongeveer 100 GW -waarvan het grootste deel in West-Europa - slechts gedeeltelijk compenseren. Ten opzichte van de vorige studie is er een bijkomend verlies van 26 GW aan stuurbaar vermogen of een bijkomend verlies van 35%.

Meer capaciteit nodig dan oorspronkelijk gepland om de bevoorradingszekerheid na 2025 te beheren
In het ongewijzigde scenario van een totale Belgische nucleaire exit adviseert Elia om een vervangingscapaciteit van 3,9 GW te voorzien. De nieuwe toereikendheidsstudie bevestigt en versterkt de bevindingen van de vorige studie van 2016.  Alle indicatoren, op middellange en lange termijn wijzen in de richting van een hogere capaciteitsbehoefte.  

Reeds een belangrijke capaciteitsbehoefte vanaf 2022
De verwachte daling van de beschikbare stuurbare capaciteit van de productie-eenheden in België en in de buurlanden zal reeds vanaf 2022 tot schaarste leiden. Tegen 2022 zal meer dan één GW aan nieuwe stuurbare capaciteit nodig zijn. Deze nieuwe ontwikkeling toont aan dat er sneller en bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de bevooradingszekerheid te waarborgen.

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: "Deze studie toont ons een relevante, en neutrale diagnose van de toestand. Onze leden zijn zich ten volle bewust van de uitdagingen van het energiesysteem voor  de volgende jaren. De maatregelen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen, moeten zo snel mogelijk genomen worden. Dit is des te noodzakelijker omdat België een van de meest elektro-intensieve landen van Europa is. De energiesector heeft snel een gunstig, stabiel en voorspelbaar juridisch kader nodig om de noodzakelijke investeringen tijdig te kunnen plannen en uitvoeren. FEBEG roept de regering in lopende zaken en de toekomstige federale regering – evenals de CREG en Elia - dan ook op om de CRM zo snel mogelijk operationeel te hebben. ”

 

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.522 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,4 miljard EUR vertegenwoordigen.

 

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
Marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66