Artikel

‘Bidladder’, een stimulans voor de flexibiliteitsmarkt

23/11/2016

Elia beheert het evenwicht op zijn net in real time. Daartoe doet Elia voornamelijk een beroep op reserves die op voorhand op de markt aangekocht worden. Daarnaast kunnen actoren hun onbenutte flexibiliteit vrijwillig ter beschikking stellen van Elia. Momenteel gaat het hier uitsluitend om aanbod van productie-eenheden die op het transmissienet zijn aangesloten.

Om dit potentieel van vrijwillig aanbod te vergroten, gaat Elia van start met zijn pilootproject ‘bidladder’. Dit is een aanbodplatform waar alle vormen van flexibiliteit zullen kunnen worden aangeboden: productie uiteraard, maar ook opslag en vraagbeheer. Op termijn zal de flexibiliteit die op het distributienet is aangesloten ook kunnen deelnemen.

FEBEG steunt dit initiatief van Elia en stelt de toegankelijkheid, de transparantie en de eenvoud van het platform op prijs.

De aggregatoren die de flexibiliteit van talrijke klanten bundelen, voornamelijk in de vorm van vraagbeheer, zullen eveneens actief zijn op ‘bidladder’. Wanneer een aggregator dit type flexibiliteit bij een klant activeert, leidt dit tot een inkomstenverlies voor de leverancier van die klant aangezien het verbruik vermindert. Er ontstaat ook een onevenwicht in de portefeuille van de leverancier die vooraf de energie heeft aangekocht voor deze klant.
   
FEBEG pleit ervoor dat de aggregator en de leverancier vrij kunnen onderhandelen over een overeenkomst om de gevolgen van de activering van de flexibiliteit te regelen. Dit, om een dienst op maat te ontwikkelen voor deze klant, afgestemd op zijn specifieke profiel. Bijkomende regels, zoals een gereguleerde vergoeding van de aggregator aan de leverancier, zijn niet nodig. Deze laatste aanpak zou de markt verstoren en zou strijdig zijn met het principe van de vrije prijsvorming in de energiemarkt.

Picture copyright: Elia