Artikel

Compensatie terugdraaiende teller - Veelgestelde vragen en flankerende maatregelen

20/01/2021

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering kwam op vrijdag 15 januari 2021 tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Veelgestelde vragen

De Vlaamse overheid heeft een informatiepagina op haar website gepubliceerd om aan de veelgestelde vragen te antwoorden. Ondertussen is de financiële compensatie in euro per kW geïnstalleerd vermogen voor ieder installatiejaar ook beslist geweest en er staat een simulator ter beschikking. Wanneer verliest de prosument met digitale teller concreet zijn recht op compensatie is ondertussen nu ook bekend (de netbeheerders zullen de meterstanden van de prosumenten met digitale meters op 0u00 op de dag van de bekendmaking van het arrest uitlezen (01 maart 2021), en overmaken aan de leveranciers. De meterstanden van meters zonder afstandsuitlezing zullen geschat worden op basis van de gangbare regels. Op basis van deze data zullen de leveranciers een factuur opmaken om de periode van compensatie af te sluiten). 

Plaatsing van digitale meters bij bestaande eigenaars van zonnepanelen tijdelijk bevroren

De Vlaamse regering heeft tevens aangekondigd de plaatsing van digitale meters bij bestaande eigenaars van zonnepanelen tijdelijk stop te zetten. Daardoor zullen bestaande eigenaars van zonnepanelen minstens tot begin april 2021 geen digitale meter krijgen. 

Voortaan worden de digitale meters niet meer prioritair bij de eigenaars van zonnepanelen geplaatst. De prosumenten worden dus opgenomen in de normale uitrol die in 2029 afgerond moet zijn.

NB: Bij nieuwe installatie van zonnepanelen worden digitale meters wél geïnstalleerd.