Persbericht

Correcte, snelle en transparante vergunningsprocedures van fundamenteel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en de energietransitie te faciliteren

26/07/2021

FEBEG is bezorgd over de complexe en zeer moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die onder een CRM-regime kunnen worden gebouwd. Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader en een correcte, coherente toepassing hiervan door de diverse overheden. 

Vergunningen: de Achillespees van de energietransitie
België kampt met een schrijnend probleem voor wat betreft het verkrijgen van vergunningen. Niet alleen elektriciteitsproducenten die nieuwe eenheden moeten bouwen tegen 2025 zien zich daarmee geconfronteerd. Ook projecten rond de uitbouw van netwerkinfrastructuur, waterstof en windenergie moeten een heus hindernissenparcours afleggen dat meerdere jaren kan duren. Deze investeringen zijn nochtans van essentieel belang voor het waarborgen van de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en het realiseren van de versnelde energietransitie, die de facto een grotere elektrificatie van het energiegebruik met zich meebrengt.  

Wat de bouw van nieuwe gascentrales betreft tikt de klok. Om te kunnen deelnemen aan de CRM-veilingen met finale biedingen tegen 30 september 2021, is het belangrijk dat de kandidaat-investeerders over de nodige vergunningen beschikken, zodat zij hun projecten op tijd kunnen opleveren. Een vermindering van het aantal investeringsprojecten voor deze veilingen bijvoorbeeld door een gebrek aan vergunningen, zou de concurrentie voor deze veilingen verminderen en zou ook kunnen leiden tot een tekort aan nieuwe productiecapaciteit.

Volgens de inschattingen van FEBEG zijn nieuwe flexibel centrales hoe dan ook nodig, zelfs indien de federale regering alsnog zou afwijken van haar keuze met betrekking tot een volledige kernuitstap in 2025.

Verwachte groei van het eindverbruik van elektriciteit
De uitvoering van het pakket "Fit for 55" van de Europese Commissie zal onvermijdelijk leiden tot een sterke stijging van de vraag naar elektriciteit, zowel in België als in Europa. Deze versnelling in een context van elektrificatie van de mobiliteit en de verwarming van gebouwen zal grotere investeringen vergen in nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit en in de transmissie- en distributienetwerken. Het IEA heeft onlangs nog verklaard dat de vraag naar elektriciteit wereldwijd sneller groeit dan de hernieuwbare energieproductie.

Het concurrentievermogen van onze elektriciteitsintensieve economie staat op het spel
Een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is van fundamenteel belang voor de Belgische economie en voor de welvaart van haar bedrijven en burgers. Het is een must om de industriële en logistieke investeringen in België te behouden en te stimuleren.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "Onze sector roept de verschillende overheidsniveaus op om samen de nodige maatregelen te nemen voor de bevoorradingszekerheid en de energietransitie. Het algemeen belang moet op de eerste plaats komen".

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.580 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen

Perscontact:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 475 75 19 66