Persbericht

De energieleveranciers trekken aan de alarmbel en vragen een billijke verdeling van de risico’s

20/12/2021

Een leverancier van elektriciteit en gas heeft vandaag een verzoek om bescherming tegen zijn schuldeisers ingediend. De moeilijkheden van de leverancier houden verband met de sterke stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten. Dit heeft een grote impact op de financiën van de Belgische en Europese energieleveranciers. In België is het de derde leverancier die op korte termijn met grote financiële moeilijkheden wordt geconfronteerd. FEBEG vraagt de overheid om maatregelen te nemen die de risico's beter spreiden over de verschillende partijen die de hoogte van de energiefactuur bepalen.

Hierdoor staan de elektriciteitsleveranciers financieel onder druk:

  • De hoge marktprijzen op de korte termijn energiebeurzen verhogen de kosten voor de ‘fine-tuning’ van jet eindverbruik van de klantenportefeuille.
  • Leveranciers moeten contracten met vaste prijzen naleven. Zij moeten zelf tegen zeer hoge prijzen inkopen om de volumes te leveren die worden verbruikt boven de historische gemiddelden waarop zij zich hadden ingedekt. Dit zet hun cashflow onder druk.
  • De ‘churn’, (het natuurlijke verloop van de klantenportefeuille) is lager dan in normale marktomstandigheden. De leveranciers baseren gewoonlijk hun aankoop- en dekkingsstrategie op deze verloop. Dit verschijnsel versterkt de effecten van de dure kortetermijnmarkten.
  • De financieringskosten op de energiebeurzen zijn momenteel zeer hoog omdat in de huidige marktsituatie de beurzen grotere aanbetalingen vragen om hun eigen risico's te dekken. Hierdoor stijgen de voorfinancieringskosten van de leveranciers sterk.
  • De onbalanskosten zijn tot ongekende hoogten gestegen. Dit is een kost die de leveranciers als evenwichtsverantwoordelijke betalen wanneer de hoeveelheid energie die zij op de netwerken plaatsen, afwijkt van het eindverbruik van hun klantenportefeuille.
  • De invoering van het sociaal tarief voor bijna één op de vijf gezinnen in België is helemaal niet kostenneutraal voor de leveranciers. Het systeem en bepaalde parameters voor de uitvoering ervan veroorzaken voorfinancierings- en administratieve kosten waarvoor de leveranciers niet of slechts deel worden gecompenseerd. Het aantal begunstigden van het sociaal tarief is vanaf februari 2021 verdubbeld als gevolg van de maatregelen die de regering heeft genomen om de gevolgen van de COVID-crisis te verzachten. Deze tijdelijke maatregel, die op 31 december 2021 zou aflopen, is verlengd in het eerste kwartaal van 2022, om de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten.
  • Het aantal wanbetalers zal nog toenemen door het stijgen van de energiefacturen.

Het onevenwichtige marktmodel en bepaalde marktpraktijken moeten dringend hervormd worden

FEBEG roept de overheid op actie te ondernemen om het marktmodel en bepaalde marktpraktijken, waarbij het grootste deel van de financiële druk op de schouders van de leveranciers ligt, te hervormen.

  • FEBEG vraagt dat - zoals de Europese regels toelaten - de verbrekingsvergoeding opnieuw wordt ingevoerd voor energiecontracten met een vast tarief (contracten met een variabel tarief blijven opzegbaar zonder verbrekingsvergoeding). In tegenstelling tot de meeste Europese landen, kan in België een residentiële klant een energiecontract tegen een vaste prijs eenzijdig verbreken, zonder verbrekingsvergoeding. Dit maakt het voor leveranciers moeilijk (of zeer duur) om producten tegen vaste prijzen te dekken. Dit maakt dat deze producten tegen vast tarief op de markt schaars worden.
  • FEBEG vraagt dat de leveranciers een billijke compensatie krijgen voor de financiële en administratieve kosten van de invoering van het sociaal tarief.
  • FEBEG herhaalt haar vraag aan de overheid om het risico van onbetaalde afnemers op billijke wijze te spreiden over de verschillende spelers in de keten. Het gaat om de leveranciers voor het aandeel ‘energie’; de netbeheerders voor het aandeel ‘transport en distributie’; en de overheid voor het aandeel van de belastingen en heffingen op onbetaalde energierekeningen. Momenteel wordt dit risico volledig en alleen gedragen door de leveranciers. De situatie is dus totaal onevenwichtig in het nadeel van de leveranciers.

Impact op de rentabiliteit van de leveranciers

De prijzencrisis op de groothandelsmarkten heeft gevolgen voor een reeds verzwakte Belgische energiesector.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG:  “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben de Belgische gas- en elektriciteitsleveranciers beperkte marges. Uit een analyse van FEBEG 1 blijkt dat de marge (Ebit) van leveranciers tussen 2018 en 2020 gemiddeld minder dan 1% bedroeg. Bovendien zal het bedrag gerelateerd aan wanbetalingen toenemen. Reeds in 2020 vertegenwoordigt dit bedrag niet minder dan 65% van de Ebit-marge van de leveranciers. “

1 Analyse op een representatieve steekproef van 80% van de elektriciteits- en gasvoorziening in België

--------------

Over FEBEG

FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.580 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen (2020).

 

Perscontacten :

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66