Artikel

De energiemarkt: de vooroordelen voorbij

07/06/2023

De recente studie van PwC in opdracht van de Belgische regulatoren spreekt voor zich. De Belgische kleinhandelsmarkt voor energie reageert even snel op dalende groothandelsprijzen als op stijgende prijzen. Dit toont aan dat de markt goed werkt ten voordelen van de consument en dat er een sterke concurrentie is op de Belgische energiemarkt.

Belgische consumenten profiteren momenteel van elektriciteits- en gasprijzen die over het algemeen aantrekkelijker zijn dan die in de buurlanden (behalve in Frankrijk, dat voor elektriciteit in een bijzondere situatie zit).

Op het moment van schrijven zijn de groothandelsprijzen voor gas nog maar een fractie van wat ze waren op het hoogtepunt van de crisis. De elektriciteitsprijzen dalen ook. Nu klinken klachten over de prijscorrelatie tussen deze twee energiedragers minder luid.

We kunnen alleen maar blij zijn met deze evolutie. Over het algemeen is de situatie geruststellend, ook al zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over de prijzen aan het begin van de winter 2023-2024.

Naast dit eerder positieve nieuws voor de consumenten, stelt FEBEG vast dat de financiële situatie van de belangrijkste gas- en elektriciteitsleveranciers in België blijft verslechteren.

De leveranciers zijn, nog voor hun klanten, blootgesteld aan de evoluties van de groothandelsmarkt. Dit probleem hebben we de afgelopen twee jaar al vaak aangekaart. De leveranciers hebben de volle last van deze crisis gedragen, met als gevolg negatieve financiële resultaten voor het tweede jaar op rij. De leveranciers hebben de extreem hoge en ongeziene prijzen betaald op de groothandels-markten, terwijl ze die niet konden doorrekenen aan klanten met een vaste prijsgarantie.

We nemen deze 'schijnbaar' paradoxale situatie verder onder de loep in een artikel over de studie van SIA-Partners met de resultaten van 2022 van de belangrijkste gas- en elektriciteitsleveranciers in België. De kwestie van oninbare facturen en hoe deze de financiële resultaten beïnvloeden, komt ook aan bod in deze studie.

In het geval van een crisis kunnen we enkel de juiste conclusies trekken over de gevolgen ervan voor de verschillende stakeholders als we de nodige tijd en afstand nemen om de situatie te analyseren.

Bij FEBEG zijn we begonnen met deze analyse. Uit de eerste bevindingen blijkt dat een aantal vooronderstellingen over de toeleveringsmarkt niet overeind blijven. We roepen de politieke autoriteiten en regulatoren op om rekening te houden met deze bevindingen bij het opstellen van het toekomstige energiebeleid.