Artikel

De energieprijs: ook een crisis voor de leveranciers

07/10/2021

De prijsstijging op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit heeft zware gevolgen voor de burgers, de ondernemingen maar ook voor de energieleveranciers in België en Europa.

Meerdere faillissementen van leveranciers in het VK, het faillissement van een leverancier op de Belgische markt en de grote spanning op de toeleveringsmarkt wijzen op een crisissituatie voor de leveranciers die in het hart van hun bedrijfsprocessen zijn geraakt:

  • 65% en 55% van de afnemers - voor respectievelijk elektriciteit en gas – hebben een contract met een vast tarief, terwijl de prijzen op de groothandelsmarkten exponentieel groeien.
  • De risico's zijn momenteel het grootst voor de aankoop op de groothandelsmarkten om de klantenportefeuille in te dekken. Ook al heeft elke leverancier zijn eigen strategie ontwikkeld om het verbruik van zijn klantenportefeuille en de risico's in te dekken, een bijzonder strenge winter kan hen blootstellen aan extreem hoge prijzen op de kortetermijnmarkten.
  • Het risico van wanbetaling is een zware last op de schouders van de leveranciers. Het neemt systemisch nog toe gezien het effect van de huidige prijsverhoging op de eindfactuur van de klanten.
  • De onzekerheid over de verlenging van de uitbreiding van het aantal begunstigden van het sociaal tarief en de mogelijke voorwaarden voor hun terugkeer naar de reguliere markt vormen ook een groot risico. Deze tijdelijke uitbreiding betreft één op de tien residentiële klanten.
  • Leveranciers merken ook dat de onbalanskosten duizelingwekkend geworden zijn (een verdrievoudiging in de afgelopen drie jaar).

Tegen deze achtergrond is dit niet het moment om de leveranciers op te zadelen met nog meer beperkingen en regulatoire kosten. Het huidige regelgevend kader is al zeer complex en belastend. Wat op het spel staat, is de duurzaamheid van een concurrerende en innovatieve commerciële sector die in staat is zijn klanten te ondersteunen bij de energietransitie.