Persbericht

De goedkeuring van de wet op de capaciteitsmarkt kan niet wachten

05/12/2018

FEBEG vraagt de federale regering om zo snel mogelijk het wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België goed te keuren.

De Ministerraad buigt zich binnenkort opnieuw over de goedkeuring van een wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België. FEBEG dringt erop aan dat de regering vooruitgang boekt bij het creëren van een positief klimaat om de nodige investeringen aan te trekken in de bestaande en nieuwe capaciteit die nodig is om de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land te waarborgen.

Een zekere en competitieve energievoorziening: een prioriteit voor de sector
FEBEG stelt vast dat de Ministerraad zich ook zorgen maakt over de energiefactuur. De leden van FEBEG delen de legitieme bezorgdheid van de regering over de betaalbaarheid van de energiefactuur voor klanten, zowel burgers als industriëlen. Dit is een prioriteit voor de sector die in het algemeen meer aandacht verdient. Een capaciteitsmarkt zal leiden tot stabielere elektriciteitsprijzen in België.

Een uitzonderlijke uitdaging die snelle beslissingen vereist
België staat voor een uitzonderlijke uitdaging om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Zelfs met een goedkering van het wetsontwerp vóór het jaareinde dient er nog heel wat werk verzet te worden alvorens de eerste capaciteitsveiling georganiseerd kan worden. Deze  capaciteitsveiling zal er uiteindelijk toe leiden dat de nodige investeringen in bestaande en nieuwe capaciteit op korte tijd kunnen gerealiseerd worden en er voor zorgen dat adequate productiecapaciteit tegen 2025 effectief operationeel zal zijn. Een verder uitstel van de het wetsontwerp over de capaciteitsmarkt zou deze toch al zeer krappe planning, evenals de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België op middellange termijn, nog verder in gevaar brengen.

Marc Van den Boch, general manager FEBEG : “Het is van essentieel belang dat het federale parlement het wetsontwerp over de capaciteitsmarkt bij voorkeur voor het jaareinde maar in elk geval tijdens deze legislatuur goedkeurt, zodat de FOD Economie, de CREG en Elia - in overleg met de Europese Commissie - kunnen starten aan de verder uitwerking van de economische parameters en concrete uitvoeringsmodaliteiten voor de implementatie van deze technologie-neutrale capaciteitsmarkt.”

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,6 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
Marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66