Artikel

De leveranciers blijven betrouwbare partners van de regering

21/09/2022

De federale regering heeft 16 september 2022 een aantal maatregelen genomen om de energiefacturen van huishoudens en bedrijven te verlagen. FEBEG en haar leden verwelkomen dit nieuwe initiatief van de federale regering om de financiële druk van de Europese energiecrisis op het budget van huishoudens en bedrijven te verlichten.

Zoals bij eerdere beslissingen - opeenvolgende verlagingen van de btw op elektriciteit en gas, het forfait van 80€ voor begunstigden van het sociaal tarief, 100€ verwarmingspremie - zullen de leveranciers in samenwerking met de regering en de administraties alles doen om deze maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren.

De bal ligt nu in het kamp van de federale overheid. De overheid moet de concrete wetteksten en gedetailleerde uitvoeringsregelingen voor deze maatregelen uitwerken.

Er is nog veel werk, want deze operaties zijn veel complexer dan ze op het eerste zicht lijken. Zo ontvingen de leveranciers pas na drie maanden de lijst van rechthebbenden van de 100€ verwarmingspremie. Een juiste lijst is absoluut noodzakelijk om de premie bij meer dan 5 miljoen gezinnen correct te kunnen verrekenen.

Ook de leveranciers kennen nog niet alle details. Om de reeds overbevraagde callcenters niet nog meer te belasten vragen de leveranciers hun klanten om de klantendiensten niet te bellen over deze nieuwe maatregelen van de federale regering.

De nieuwe steunmaatregelen voor huishoudens zullen automatisch worden toegepast, d.w.z. zonder dat de begunstigden een specifieke aanvraag hoeven in te dienen. De leveranciers gaan hun uiterste best doen om dit tijdig klaar te stomen. Daartoe moeten de lijsten door de autoriteiten worden gevalideerd om te weten wie de begunstigden zijn. Daarna hebben ze nog tijd nodig om deze te verwerken.