Artikel

Digitale meter : binnenkort in stroomversnelling?

16/07/2018

 

Op 29 juni keurde de Vlaamse regering het decreet ivm de digitale meter goed. De tekst wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen klassieke meters meer kunnen geplaatst worden in Vlaanderen. Voor FEBEG is de uitrol van de digitale meter cruciaal voor het versnellen van de energietransitie.

FEBEG betreurt wel dat de terugdraaiende teller te lang behouden wordt en hierbij een ontkoppeling wordt ingebouwd voor de distributienettarieven wat tot enorme facturatie-complexiteit leidt. Door het bestendigen van de terugdraaiende teller worden ook de mogelijkheden van de digitale meter niet benut.
Deze beslissing is niet compatibel met de plannen van de Vlaamse regering om de opslag in batterijen te promoten en te subsidiëren, vermits de terugdraaiende teller in zekere zin een kosteloze batterij is.

Ook in de andere gewesten evolueert dit dossier. FEBEG verwelkomt de intentie van de Waalse en Brusselse gewesten om de nodige omkadering voor de ontplooiing van digitale meters te plannen. FEBEG betreurt echter het gebrek aan voluntarisme en snelheid, evenals de beperking van het aantal segmenten, terwijl deze tool onmisbaar is om de energietransitie in deze gewesten te concretiseren. Dit uit zich meer bepaald in een uitrol die in Wallonië pas van start gaat in 2023, logge procedures  en de beperking tot 4 tariefniveaus in Brussel.