Artikel

Digitale meters, een van de hefbomen om de overgang te versnellen

13/02/2023

De energiecrisis is voor veel burgers een eye-opener. Realtime, gedetailleerde kennis van hun gas- en elektriciteitsverbruik is een belangrijke troef om hun facturen onder controle te houden.

De gebruikers van de 2,1 miljoen digitale meters die al in Vlaanderen zijn geïnstalleerd, krijgen zo een dynamisch beeld van de resultaten van hun inspanningen tot energiesoberheid. De netbeheerder Fluvius en de leveranciers bieden via commerciële apps (met voorafgaande toestemming van de klant) online dashboards met een zeer gedetailleerd beeld van het verbruik, met een nauwkeurigheid tot op het kwartier voor elektriciteit en tot op het uur voor gas.

Vlaanderen heeft dit begrepen. Digitalisering is een van de sleutels om de energietransitie te versnellen en de "communicerende" digitale meter is een van de belangrijkste troeven hiervoor. Een derde van de meters is al omgebouwd en het noorden van het land verwacht een installatiegraad van 80% tegen eind 2024.

De kritische massa die deze meetinfrastructuur vertegenwoordigt, stelt leveranciers in staat producten, toepassingen en diensten voor deze digitaal verbonden consumenten te ontwikkelen.

In Wallonië en Brussel is de gemiddelde gebruiker nog grotendeels ‘blind’. De overgrote meerderheid van de netwerkgebruikers heeft daar nog steeds traditionele meters. Volgens gegevens van de FEBEG zijn er in beide regio's in totaal 175.000 digitale meters geïnstalleerd. In Wallonië gaat het om ongeveer 7% van de elektriciteitsmeters en 1% van de gasmeters. In Brussel gaat het om respectievelijk 5% en 0% van de meters.

In het Brussels Gewest is de invoering van de slimme gasmeter momenteel niet bij wet voorzien en digitale meters voor elektriciteit worden nog niet op afstand uitgelezen.

Er is ook een positieve kant, aangezien de inzet van deze cruciale instrumenten om de energietransitie te faciliteren, versnelt. Tegen eind 2029 moet 80% van de Waalse consumenten met een verbruik van minstens 6.000 kWh elektriciteit en/of prosumenten met een installatie van meer dan 5 kWe met dit type meter zijn uitgerust. Zo willen de Brusselse en Waalse DNB's tegen eind 2030 dezelfde installatiegraad bereiken als Vlaanderen in 2024.

FEBEG is verheugd over de goede afstemming tussen de netbeheerders in de verschillende regio's, zowel met het alligneren van de technische aspecten als ook met het samen aankopen van digitale meters. Zij hebben uiteindelijk gekozen voor hetzelfde type van slimme meter.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: «De leveranciers bedienen het merendeel van de 9,7 miljoen beleveringspunten (EAN-meters) voor elektriciteit en gas in België. FEBEG en haar leden moedigen de verschillende betrokken overheidsniveaus aan om hun inspanningen voor de digitalisering van de meters voort te zetten en zelfs te versnellen. De voordelen van digitale meters zijn belangrijk en talrijk voor alle betrokken partijen, in de eerste plaats voor de klanten zelf. Meten is weten. Deze bijna-realtime meetcapaciteit zal nog relevanter worden in de context van de elektrificatie van de mobiliteit en van de verwarming van gebouwen.»