Artikel

Een betere bescherming van KMO’s en zelfstandigen in de energiecrisis

23/12/2022

De energiecrisis treft ook de Belgische bedrijven. Daarom wenst de federale regering een gedragscode energie in te voeren ten behoeve van zelfstandigen en KMO's. Voor de uitwerking van deze code vinden besprekingen plaats tussen FEBEG en de bevoegde minister Clarinval.

Dit zijn de engagementen die de energieleveranciers verderzetten of aangaan vanaf 1 januari 2023:

  • Het soepel en voordelig beleid inzake afbetalingsplannen, dat sinds 2020 wordt aangeboden aan de zelfstandigen en de KMO’s die daarom vragen wordt verder gezet.
  • De transparantie inzake de berekening van de voorschotten verbeteren. Ze zullen duidelijker de berekeningsmodaliteiten van de voorschotten meedelen aan hun klanten en bij wijziging van het bedrag van de voorschotten op initiatief van de leverancier, zal een transparante uitleg worden gegeven.  De klant zal ook op elk moment de bedragen van de voorschotten kunnen wijzigen voor zover deze nieuwe bedragen op redelijke wijze de kost weerspiegelen van de verwachte jaarlijkse factuur.
  • De praktijk van de bankgarantie of van de borgsom is geen veralgemeende praktijk en zal in de toekomst niet stelselmatig worden toegepast. Wanneer echter een garantie wordt gevraagd, verbinden de energieleveranciers er zich toe om dat te doen op basis van objectieve criteria die te maken hebben met de solvabiliteit van de onderneming. Deze criteria worden op transparante wijze meegedeeld aan de klant. De nieuwe garanties die worden gevraagd zullen niet hoger liggen dan het verbruik van 4 maanden. Ze kunnen de vorm aannemen van een borgsom of een bankgarantie.  

De FEBEG-leden en de minister zetten hun besprekingen verder om begin 2023 tot een volledige gedragscode te komen.

Document: