Artikel

Een ‘Clean Energy Package’ voor alle Europeanen

05/05/2017

De Europese Commissie lanceert een wetgevende meertrapsraket met de titel 'Clean Energy Package'. Deze raket moet Europa naar het tijdperk 2030-2050 stuwen en in de voorafgaande fasen op coherente wijze de uitdagingen van de energietransitie aanpakken en wereldwijd het leiderschap van het oude continent afdwingen op het domein van de hernieuwbare energietechnologieën. De grote voorstellen betreffen de doelstellingen voor 2030, een nieuw design voor de markt, het beheer van de bevoorradingsrisico's en de energie-efficiëntie. De consument staat centraal in deze aanpak en wordt niet vergeten: hij moet een actieve marktspeler worden.

Het Clean Energy Package zal de komende maanden besproken en geamendeerd worden. FEBEG heeft, om het debat te voeden, alvast de voorstellen van de Europese Commissie geanalyseerd, gesynthetiseerd en becommentarieerd.

Enkele kritische aandachtspunten, vooraf aan de lezing van de FEBEG-analyse:

  • De hernieuwbare productie zal dominant worden: de nieuwe activa zullen openstaan voor een volledige integratie in de markt, maar de evolutie van de steunsystemen is onzeker.
  • De context van energie-efficiëntie levert opportuniteiten voor elektriciteit en diensten, maar heeft een impact op de concurrentiekracht van aardgas.
  • De flexibiliteit van de vraag wordt sterk aangemoedigd, maar het pakket voorziet niet in compensatie voor de leverancier bij activering van vraagbeheer door een aggregator.
  • De Commissie tolereert de capaciteitsvergoedingsmechanismen, meer niet.
  • De distributienetbeheerders moeten zich beperken tot activiteiten buiten de markt en zich, wanneer nodig, tot de marktspelers wenden (offerteaanvragen). Het is jammer dat het pakket nog altijd voorziet in uitzonderingen op dit belangrijk principe.
  • De internationale integratie van de transmissienetbeheerders creëert mogelijke problemen op het vlak van governance en belangenconflicten.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "Het Clean Energy Package bevat vele positieve punten, maar de details zijn vaak addertjes onder het gras. Ons document somt enkele punten op die aandacht vragen of kunnen verbeterd worden. We zullen onze opmerkingen bezorgen aan de Belgische autoriteiten, aan onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement en aan de betrokken Europese federaties."