Artikel

Een energiepact voor betaalbare en duurzame energie en om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. FEBEG wil hieraan bijdragen.

01/02/2017

FEBEG is tevreden dat de dialoog tussen de federale overheid en de regio’s over de uitwerking van een gemeenschappelijke energievisie voor ons land opgestart is. Een dergelijke gedeelde visie is noodzakelijk om een gunstig en stabiel investeringskader te creëren voor de noodzakelijke investeringen in het energiesysteem. FEBEG dringt aan op een systeemvisie om het evenwicht te bewaren tussen drie essentiële behoeften : toegankelijke energie, duurzame energie, bevoorradingsveiligheid.    

Marc Van den Bosch, General manager FEBEG : «De elektriciteitsproducenten en leveranciers verenigd binnen FEBEG moedigen de ministers van energie aan om hun werkzaamheden verder te zetten met als doel een gedeelde energievisie op korte termijn uit te werken. Er is geen tijd te verliezen. De visie mag niet beperkt worden tot een keuze van de energiemix. Deze visie moet uitgewerkt worden in overleg met alle betrokken partijen en met vertegenwoordigers van alle politieke strekkingen van het land. Alleen zo kan een stabiel kader uitgewerkt worden voor meerdere legislaturen. FEBEG zal op een constructieve en dynamische manier bijdragen, op basis van een transversale visie over productie, marktwerking en levering van energie, aan de consultaties of werkgroepen die volgen uit dit gemeenschappelijk politiek initiatief.»