Artikel

Een Europese markt voor balanceringsdiensten van Elia

15/09/2023

Elektriciteitsproductie en -verbruik moeten op elk moment, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, perfect in evenwicht zijn. 

De aanzienlijke groei in intermitterende hernieuwbare energiebronnen maakt het moeilijker voor Balancing Responsible Parties (BRP's) om hun individuele portfolio's in evenwicht te houden.

Bijgevolg wordt het steeds ingewikkelder om het evenwicht van de Belgische zone (de som van de portefeuilles van de BRP's) te verzekeren. Net als andere Europese transmissienetbeheerders verzekert Elia het evenwicht in zijn regelzone met balanceringsdiensten, die dienen om het residueel evenwicht op het transmissienetwerk in near-real time te handhaven.

Elia activeert geleidelijk de flexibiliteitsreserves - primair, secundair en tertiair (FCR, aFRR, mFRR) - die worden aangeboden door marktspelers (BSP - Balancing Services Providers) binnen een balanceringsmarkt.

De kosten voor het activeren van deze aanvullende reserves worden vervolgens doorgerekend naar de BRP die verantwoordelijk is voor het onevenwicht. De afgelopen jaren zijn deze balanceringskosten sterk gestegen.

Tot nu toe haalt Elia het merendeel van zijn reserves bij leveranciers van ondersteunende diensten en flexibiliteit die actief zijn in zijn regelzone, d.w.z. op Belgisch grondgebied. Het is nu de bedoeling om de balanceringsmarkten op Europese schaal te integreren en zo de liquiditeit van deze markten te verhogen in overeenstemming met de wensen van de Europese instellingen.

Deze veranderingen zullen de balanceringsmarkt radicaal veranderen en dus ook het bijbehorende regelgevende en contractuele kader. FEBEG zal zeker deelnemen aan de huidige en toekomstige consultaties over dit onderwerp.

FEBEG ziet de stap naar een Europese markt vooral als een kans. Om dit te realiseren, moeten we in België een aantrekkelijk regelgevend kader implementeren dat een gelijk speelveld garandeert met de buurlanden.

Marc Van de Bosch, general manager FEBEG: «FEBEG en haar leden zijn a priori voorstander van een Europese balanceringsmarkt. Een grotere liquiditeit op deze markten kan leiden tot lagere en minder volatiele prijzen. Dit betekent een verlichting voor BRP's en hun klanten, die onder druk staan door de stijgende kosten voor onbalans in de afgelopen jaren».