Artikel

Een gedragscode voor nog meer transparantie en bescherming van zelfstandigen en KMO's

27/03/2023

Transparantie en bescherming zijn de sleutelwoorden van de "Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en KMO's op de elektriciteits- en gasmarkt" die op 27 maart 2023 werd gesloten tussen David Clarinval, minister van Middenstand en KMO's, en de voornaamste energieleveranciers van het land (>90% van de markt). 

De recente energiecrisis heeft veel ondernemingen, zelfstandigen en kmo’s in moeilijkheden gebracht.
De wetten inzake de levering van gas en elektriciteit bieden al een ruime bescherming aan de eindklanten, waaronder de consumenten en de kmo’s. Deze Code preciseert deze bepalingen voor wat betreft de zelfstandigen en de KMO’s. 

Deze Gedragscode werd onderhandeld door minister Clarinval in naam van de regering met de voornaamste leveranciers van het land, via FEBEG, de federatie van energieleveranciers.  Zeven energieleveranciers hebben de gedragscode momenteel ondertekend en verbinden zich ertoe deze toe te passen in hun relaties met zelfstandigen en KMO's: Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies, Mega, Octa +, EBEM, Gassco, DATS24 en Aspiravi.

De nieuwe code beoogt :

  • de informatieverstrekking aan de zelfstandige klanten te versterken in de precontractuele fase ;
  • eerlijke praktijken te garanderen inzake marketing, verkopen via telefoon, via internet en “huis-aan-huis”;
  • de transparantie inzake prijzen, prijsvergelijkers en voorschotfacturen te versterken;
  • een kader scheppen voor de algemene verkoopsvoorwaarden en de nadere regels voor de verlenging, stopzetting en hernieuwing van de overeenkomst
  • een kader scheppen voor de inhoud van contracten;
  • de nauwkeurige en objectieve omschrijving te verbeteren van de voorwaarden die van toepassing zijn op eventuele waarborgaanvragen (die niet meer dan 4 maanden maandelijkse betalingen mogen bedragen), alsook de grondslagen en methoden voor de berekening van het garantie/waarborgbedrag;
  • het preciseren van de voorwaarden voor verlenging, stopzetting en vernieuwing van het contract en de informatie die de KMO op die momenten krijgt; 
  • de transparantie te verbeteren over de berekeningswijze van de voorschotten en de modaliteiten voor hun herziening;
  • het verbeteren van de klachtenbehandeling. 

Minister David Clarinval over het afsluiten van dit akkoord: "Ik ben verheugd over de engagementen aangegaan door de energieleveranciers na afloop van constructieve onderhandelingen. De Gedragscode zal de informatie aan en de bescherming van de zelfstandigen en de kmo’s van het land structureel verbeteren in hun relaties met de ondertekenende of toetredende leveranciers, en dit in een context van onzekerheid over de evolutie van de energieprijzen”.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur van de FEBEG: "Onze sector zet zich nog meer in voor de KMO’s en de zelfstandigen om hen te begeleiden in hun energiebevoorrading en hen te helpen in de energietransitie. Wij verwelkomen de wil van de minister om andere actoren dan de leveranciers, die ook in contact komen met de betrokken klanten, te betrekken bij dit akkoord en de engagementen op het vlak van transparantie en bescherming die daaruit voortvloeien”.

Document: