Artikel

Een groeiende strategische reserve vereist meer transparantie

24/02/2015

De spectaculaire groei van de strategische reserve – van een gecontracteerde capaciteit van 850 MW voor de winter 2014-2015 naar een gewenste capaciteit van 3.500 MW voor de winter 2015-2016 – dreigt de eindverbruiker bloot te stellen aan hoge prijzen. De markt is krap en weinig concurrentieel.
FEBEG dringt aan op meer transparantie met het oog op een optimale marktwerking en om een gelijk speelveld te verzekeren tussen de strategische reserve geleverd door ‘productie’ en de strategische reserve geleverd door ‘vraagbeheer’.

Transparantie over de prijzen: FEBEG vraagt dat, naar analogie met de gecontracteerde prijzen voor de ‘Ondersteunende diensten’, Elia meer transparentie zou bieden over de gecontracteerde prijzen.

Transparantie over de beoordelingscriteria: Hoe gaat de regulator het redelijk karakter van de offertes (in het bijzonder die met betrekking tot vraagbeheer) beoordelen? FEBEG vraagt dat duidelijke richtlijnen zouden gepubliceerd worden over welke kosten kunnen meegenomen worden en hoe dit gecontroleerd zou worden, zowel voor de strategische reserve geleverd door ‘vraagbeheer’ als deze geleverd door ‘productie’.

Transparantie over de verkiesbaarheidsregels voor de strategische reserve geleverd door ‘vraagbeheer’: FEBEG is ervan overtuigd dat vraagbeheer maximaal zou moeten aangeboden worden via de groothandelsmarkt. De omvang van de strategische reserve dreigt immers een impact te hebben op het aanbod op de markt. De verkiesbaarheidsregels voor de strategische reserve geleverd door ‘vraagbeheer’ zijn daarom van groot belang. FEBEG is van oordeel dat een verbruiker die voor de eerste keer deelneemt aan de strategische reserve daardoor zijn investeringskosten om flexibel te worden, dekt. Bij een tweede deelname van deze verbruiker moet een aangepast prijsmechanisme dan ook rekening houden met deze initiële vergoeding en een lagere prijs voorstellen.

Steven Harlem, FEBEG Senior Advisor: «Een substantiële strategische reserve mag niet tot gevolg hebben dat de goede werking van de markt, waarvan we weten dat ze een cruciale rol zal spelen in de energietransitie, wordt belemmerd.»