Artikel

Een innovatieve en concurrerende energietransitie vereist verduidelijking van de marktrollen

16/03/2018

Marc Van den Bosch, general manager, FEBEG

Om de energietransitie vlot te laten verlopen, moeten er veel inspanningen worden geleverd door de verschillende operatoren die actief zijn in de elektriciteits- en gaswaardeketen. Deze transitie geeft aanleiding tot verschillende nieuwe rollen en diensten die niet bestonden toen de markten begin de jaren 2000 werden geliberaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, diensten in verband met digitale meters, energie-efficiëntiediensten, energieopslag, enz.

Het debat over de verdeling van de marktrollen overstijgt onze grenzen. Het Nederlandse parlement heeft het voortouw genomen door de Wet VET (Voortgang Energietransitie) aan te nemen: een wet waarvan de kern een scherpe rolverdeling is tussen netbeheer, netbedrijven en de markt. Wij zijn het volledig eens met onze Nederlandse collega's dat een dergelijke scheiding van de rollen tussen gereguleerde en gedereguleerde marktspelers absoluut noodzakelijk is. De commerciële spelers moet een maximale rol in de transitie toebedeeld wordenom innovatie te stimuleren, een gelijk speelveld tot stand te brengen en de energietransitie op een competitieve manier te realiseren.

De situatie verandert ook in ons land. Denk bijvoorbeeld aan de fusie in Vlaanderen van de twee grootste distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) tot Fluvius, het ontwerpdecreet ‘digitale meters’ in Vlaanderen, de toenadering tussen de Waalse netbeheerders en het ontwerpdecreet van de Waalse regering met het oog op een grondige hervorming van het bestuur van de distributienetbeheerders, maar ook om hun rol in het energiesysteem te verduidelijken.

De wet VET – ‘Voortgang Energietransitie’ – regelt voortaan de marktrollen in Nederland

Wet VET - copyright Energie Nederland

Op 30 januari keurde de Nederlandse Tweede Kamer de wet VET goed. Onze collega's van Energie Nederland zijn tevreden omdat deze wet leidt tot een strikte rolverdeling  tussen netbedrijven en marktspelers. Er werd een lijst van toegestane activiteiten opgesteld: deze lijst begrenst de reikwijdte van de activiteiten van de netbedrijven. Op deze manier verduidelijkt de wet welke activiteiten exclusief voor de markt zijn voorbehouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen en energie-efficiëntiediensten.

De wet VET voldoet aan een al lang bestaande eis van Energie-Nederland. Er is echter nog een lange weg te gaan. Energie-Nederland had er ook op aangedrongen dat in de wet een luik over de financiële transparantie van netbedrijven zou worden opgenomen, maar deze wijziging is uiteindelijk niet door de meerderheid goedgekeurd.

Meer weten? Bekijk de infografiek over de wet VET.