Artikel

Energie- en klimaatplan: laten we de rol van gas in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem niet onderschatten

03/10/2018

De verschillende regionale en federale overheden werken hard aan de voorbereiding van het nationaal energie- en klimaatplan. Het plan omvat de periode 2020-2030, maar FEBEG kijkt verder in de richting van een bijna volledige decarbonisatie tegen 2050. Voor een dergelijke tijdshorizon moet een integrale visie voor het hele energiesysteem ontwikkeld worden. De transitie impliceert een geleidelijke transformatie van het systeem, geen revolutie. Meerdere wegen leiden naar de decarbonisatie, overheid moet er vooral voor zorgen dat die toegankelijk blijven. De technologische evoluties en de marktomstandigheden zullen bepalend zijn voor welke paden technologisch en economisch haalbaar zijn en welke niet.

FEBEG, dat zowel in de elektriciteits- als in de gassector vertegenwoordigt is, is tevreden over de toegenomen elektrificatieprojecten in deze plannen en pleit tevens voor dat de gas optie toegankelijk blijft. Gas maakt deel uit van de oplossing. Gas is een moderne energiedrager. Biogas en Power-to-Gas hebben de wind in de zeilen in Europa en België. Dit blijkt uit de recente aankondigingen van een pilootproject om Belgische offshore windenergie om te zetten in waterstof en van belangrijke investeringen in een biogasinstallatie uit gft-afval (groenten-, fruit- en tuinafval) in de Kempen. De injectie van waterstof en hernieuwbaar gas uit deze nieuwe sectoren in de aardgasnetten zal de toch al aantrekkelijke CO2-emissieprestaties van het gas verder verbeteren. Op die manier wordt het gas groener en biedt het perspectieven voor de langetermijnopslag van hernieuwbare energie, de heilige graal van het energiesysteem van de toekomst. Maar we mogen aardgas niet vergeten. Ook hier zijn er mogelijkheden om de CO2-uitstoot te beperken. Laten we eenvoudigweg denken aan CCS-technologieën (Carbon Capture & Storage) of een bijkomende stap in de richting van een kringloopeconomie waar CO2 volledig zou worden teruggewonnen voor de productie van nieuwe producten of brandstoffen (CCU).

Andere belangrijke troeven van gas zijn een sterk uitgebouwd transmissie- en distributienetwerk; het belang van gas voor de industrie, zwaar vervoer en maritiem transport (CNG/LNG), stuurbare elektriciteitsproductie, gebouwenverwarming, warmtekrachtkoppeling, enz.; een breed aanbod en gediversifieerde bevoorradingskanalen en energie tegen competitieve prijzen. De inzet van gas maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot in de gebouwen- en transportsector snel te verminderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat (nieuw) gas een cruciale rol te spelen heeft in het toekomstige Belgische energie- en klimaatplan en in de moeilijke evenwichtsoefening om onze klanten te voorzien van betaalbare, koolstofarme energie en om de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en onze energie-intensieve economie te verzekeren.

Marc Van den Bosch
General Manager
FEBEG vzw