Artikel

Energiearmoede: een andere aanpak dringt zich op

24/02/2020

De recente CREG-studie met betrekking tot energiearmoede wijst nogmaals - voor zover dat nog nodig was - op het gewicht van de energiefactuur in het budget van de meest kwetsbare gezinnen. De studie van de CREG wijst de stijging van de elektriciteitsfactuur toe aan de stijging van de gereguleerde tarieven binnen die factuur (transport, distributie, taxen en heffingen enz.).

FEBEG werd in het kader van dit debat onlangs gehoord in het federale parlement. De presentatie die FEBEG bij die gelegenheid verzorgde, is hier te downloaden

Financiële haalbaarheid en rechtvaardigheid zijn essentieel om het draagvlak voor de energietransitie te verzekeren. FEBEG pleit voor een holistische en structurele benadering via een generiek beleid van armoedebestrijding dat de nadruk legt op een preventieve aanpak. Een debat over de fundamentele politieke keuzes dringt zich eveneens op. Is het beleid doeltreffend? Is het beleid efficiënt? Welk beleid is het beste voor de klant? Hoe kunnen we het sociale en het klimaatbeleid verzoenen?