Artikel

Energiecontracten vergelijken wordt makkelijker

07/10/2022

De vier Belgische energieregulatoren VREG, CWaPE, BRUGEL en CREG gaan dezelfde methode gebruiken om energiecontracten te vergelijken. Ze zullen vanaf november de berekeningswijze hanteren die de VREG al sinds mei toepast. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden, op basis van de laatste beschikbare prijsnoteringen op de forward markten, de energiebeurzen voor toekomstige leveringen.

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits en Gasbedrijven, verheugt zich over deze beslissing van de regulatoren. FEBEG drong immers al langer aan op uniformisering. Tot nu toe konden consumenten immers sterk uiteenlopende resultaten te zien krijgen, afhankelijk van de prijsvergelijker die ze gebruikten. 

Marc Van den Bosch general manager FEBEG: “We kunnen de toekomst niet exact voorspellen, maar deze methode geeft een betere benadering van wat de consument mag verwachten.”

Ook de regulatoren zijn zich hiervan bewust. Ze wijzen erop dat de ramingen van hun prijsvergelijkingswebsites momentopnames zijn. Bedoeling is dat consumenten kunnen vergelijken. Door de forse schommelingen op de markten kunnen die ramingen sterk variëren van maand tot maand, en kunnen ze ook verschillen met de uiteindelijk gefactureerde bedragen.

Het grote verschil tussen de twee methodes was dat CREG, BRUGEL en CWaPE een geschatte jaarkost berekenden op basis van ‘actuals’, hetzij de tariefkaarten en dus prijzen uit het verledenen zonder rekening te houden met bv. seizoenseffecten. De VREG en hanteert zoals gezegd reeds een tijdje de forward-prijzen. Daardoor kon een klant die met eenzelfde verbruik de prijsvergelijker van de Creg en de Vtest van de de Vreg raadpleegde, verschillende resultaten bekomen.   

Dit gaat dus nu opgelost worden. Deze uniforme methode heeft vooral tot doel een zo betrouwbaar mogelijke rangschikking van het productenaanbod van de leveranciers op te stellen, in het belang van de consument. Gelet op de huidige turbulente tijden  blijven prijsvergelijkers een manier voor de consument om waakzaam te blijven voor de evoluties op de energiemarkt.